Υπολογισμός θέσης Ηλιου σε ζώδιο

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  U.T. ΩΡΑ(ώρα γέννησης για το Greenwich):
Ημέρα:  Μήνας:  Έτος:  Ώρα:  Λεπτά:   

Ηλιακό μήκος σε μοίρες: Ζωδιακή θέση: