1.Εντολή UPDATE και η καθολική μεταβλητή @@ROWCOUNT
2.Καθολικές (Global) μεταβλητές της SQL
3.Η εντολή FETCH, CURSOR και WHILE
4.Σκανάρισμα ενός CURSOR