Κριός
Ουσία, σώμα, ικανότητα αυτοεπιβεβαίωσης, πρωτοποριακή εργασία, η ανακάλυψη των σωματικών μας ιδιοτήτων, η ενέργεια που βρίσκεται στη διάθεση μας, ενεργητικότητα, το σωματικό ερέθισμα.


Ταύρος
Η οριοθέτηση και εξασφάλιση, η συσσώρευση ύλης, υλικές κτήσεις, περιουσία, οικονομικά, εισοδήματα, κοινωνική θέση, προσωπική αξία, προσωπικός χώρος, η ικανότητα απόλαυσης.


Δίδυμοι
Η παραπέρα εξέλιξη και διαφοροποίηση των σωματικών ικανοτήτων, διανοητικές ικανότητες, μαθηματικές ικανότητες, ικανότητα έκφρασης (γλώσσα, γραφή, χειρονομίες κλπ.), ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα μάθησης, προσέγγιση του περιβάλλοντος, πρακτικές και τεχνικές ικανότητες, η πρόσληψη, χρήση και παραπέρα μετάδοση των πληροφοριών.

Καρκίνος
Ανακάλυψη της ψυχικής ιδιοτυπίας , της ίδιας μας της φύσης, της ανθρώπινης φύσης και γενικά της φύσης, προέλευση, οικογένεια, πατρίδα, η θηλυκή (μητρική) αρχή, το αίσθημα, ψυχική ζεστασιά, η ταυτότητα μας, στοργή, φυσική συνείδηση, συναίσθημα, τροφή, ενδυμασία, κατοικία.

Λέων
Συγκέντρωση των συναισθημάτων μας, η ικανότητα δράσης, δημιουργικές ικανότητες, σεξουαλικότητα, η ικανότητα οργασμού, τα παιδιά, η ικανότητα γιά αυτονομία, επιχειρηματικές ικανότητες, η ικανότητα να ζεί κάποιος αυθόρμητα, παιχνίδι, διασκέδαση.

Παρθένος
Αντίληψη και έκφραση (λεκτική η μη) των συναισθημάτων, το να δείχνουμε την ψυχική μας ιδιοτυπία, άνοιγμα του ψυχικού μας κόσμου,κάθαρση, η ικανότητα για ανάλυση, παρατήρηση, φροντίδα του σώματος και της ψυχής, ικανότητα προσαρμογής, εργασία.

Ζυγός
Σχέση, συνεργασία, συμπλήρωση, ο αντίθετος πόλος, ελκυστικότητα, η ανακάλυψη της πνευματικής μας ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικής μας ομορφιάς, η σωματική και ψυχική ακτινοβολία, η ικανότητα επαφής, η ικανότητα να ζυγίζει κάποιος πράγματα και να μεσολαβήσει, αρμονία ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, η επιτυχία του άλλου, κοινή επιτυχία.

Σκορπιός
Η ικανότητα σχέσης, η συσσώρευση και ασφάλιση ιδεών, καθοδηγητικές εικόνες, πνευματικές κτήσεις, εξουσία, εξαναγκασμός, καταπίεση, έμμονη ιδέα, η αξία του άλλου, κοινές κτήσεις.

Τοξότης
Η ικανότητα αφομοίωσης, η ικανότητα επέκτασης, μόρφωση, φιλοσοφία, κοσμοθεώρηση, αντίληψη και έκφραση της πνευματικής και ερωτικής ιδιοσυγκρασίας, επέκταση και διαφοροποίηση των ιδεών, η παραπέρα εξέλιξη, το κτίσιμο, η οικοδόμηση μιάς σχέσης, η έκφραση του άλλου, κοινή έκφραση.

Αιγόκερως
Ανακάλυψη των δικαιωμάτων μας, υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συνειδοτοποίηση, η ικανότητα δικαιοσύνης, οι νόμοι και οι κανόνες, η τάξη, η επιλογή στόχων, φιλοδοξία, ιδανικό, επάγγελμα, η προσπάθεια γιά αναγνώριση, η ψυχική ιδιοσυγκρασία του άλλου, κοινό συναίσθημα, κοινή κατοικία.

Υδροχόος
Η συσσώρευση και κατοχή των δικαιωμάτων μας, ο ελεύθερος χρόνος, η ικανότητα γιά απελεύθερωση, η ελευθερία, ισότητα, συναδελφικότητα, η ικανότητα εξέλιξης, προοδευτικότητα, το ξεπέρασμα των ταμπού, ανεξαρτησία, η ικανότητα δράσης και η αυτονομία του άλλου, κοινές επιχειρήσεις, ομάδες.


Ιχθείς
Αντίληψη και έκφραση της υπευθυνότητας μας, η πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων μας, κοσμικές ικανότητες, η ικανότητα διαίσθησης, μοναξιά, ησυχία, μυστικότητα, υπερβατικότητα, περιθωρικοποίηση, φόβος, το καταπιεσμένο, φυγή, η επέκταση του άλλου, η κοινή κάθαρση και προσαρμογή(μοναστήρι, νοσοκομείο, φυλακή κλπ.).