ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Απόδοση από τον Παναγιώτη Τουμπανιάρη τμήματος του The End of Our Century According to Prophecies, Cyclic Projections and Other Means of Knowing the Future
By Francois Masson
Translated by David Michael Steinberg
Internet editing and production by David Wilcock

Υπάρχουν πολλοί κύκλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς πολιτισμούς: Ο Manvantara και ο Yuga των αρχαίων Ινδών, ο κύκλος του Δανιήλ, ο πολικός ή γήινος και ο βιβλικός των 7 φορών τα 77 έτη. Όμως κάθε ένας από αυτούς βρίσκεται στον τέλειο αριθμό, 25920 έτη, με απλή διαίρεση ή πολλαπλασιασμό.

Εδώ έχουμε τους διαφορετικούς βασικούς κύκλους που προκύπτουν από αυτή τη μέθοδο:

25920 / 2 = 12960. 12960 x 5 = 64800 έτη, ο κύκλος Manvantara .

25920 / 10 = 2592 έτη. Ο κύκλος του Δανιήλ.

25920 / 6 = 4320 έτη ο Yuga κύκλος στη παράδοση των Ινδιών.

25920 / 12 = 2160 έτη, ο κύκλος ενός πολιτισμού ή μιας θρησκείας που αντιστοιχεί στο μεταπτωτικό πέρασμα από τον ένα αστερισμό του Ζωδιακού στον επόμενο.

25920 / 12 = 2160 and 2160 / 2 = 1080 έτη, ο κύκλος της αντίθεσης αυτού που δημιουργήθηκε στην έναρξη του κύκλου των 2160.

2160 / 3 = 720 έτη, η λεγόμενη πολική ή γήινη διαίρεση που υποδείχθηκε από τον αιδεσιμότατο πατέρα Poucel. Η πρώτη φάση των 720 ετών είναι η προφητική περίοδος κάθε θρησκείας. Η δεύτερη είναι η "κληρική" φάση και η τρίτη, αυτή της επικράτησης της κοσμικής δύναμης πάνω στην πνευματική δύναμη. Για παράδειγμα : από την διδασκαλία του χριστού μέχρι τα έτη 720-750 είναι η μυστική εποχή του Χριστιανισμού. Από το 720-750 έως το1440-1470, αλλάζει το σκηνικό και ήταν η εποχή της κυριαρχίας της εκκλησιαστικής ιεραρχίας πάνω σε ανθρώπους και κυβερνήσεις. 1440-1770, μπαίνουμε στην εποχή των μεγάλων αλλαγών. 1440 είναι η αρχή της Αναγέννησης της οποίας η γνώση απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη με την άφιξη των Βυζαντινών σοφών μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η εποχή του John Hus στη Βοημία, του πρώτου που διαμαρτυρήθηκε και προκάλεσε την εκκλησιαστική ιεραρχία, η οποία με δόλιο τρόπο τον καταδίκασε σε θάνατο. Όμως ο σπόρος που φύτεψε έδωσε καρπό στις Ιησουιτικές επαναστάσεις και στη διδασκαλία του Martin Luther. Από το 1440-1470, βλέπουμε την κυριαρχία των κοσμικών δυνάμεων πάνω στις πνευματικές και πάνω στις εκκλησίες, Διαμαρτυρόμενη όπως και Καθολική, την βαθμιαία αποδυνάμωση τους με την γέννηση μιας νέας θρησκείας στο τέλος της περιόδου των 2160 ετών και ο κύκλος αρχίζει πάλι σε ένα νέο επίπεδο της έλικας.

2160 / 4 = 540 έτη :

Αυτός ο κύκλος είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός αυτών που μπορούμε να καταλάβουμε το πλαίσιο δράσης τους, Αντιστοιχεί στον Βιβλικό κύκλο των 7x77 ετών=539 ετών. Ο τελευταίος προκύπτει φυσικά από τον βασικό ανθρώπινο κύκλο που είναι 11 έτη και 11x7=77 έτη. 77 έτη και 11 έτη είναι όντως οι κύκλοι του ανθρώπου. Αυτός ο θεμελιώδης κύκλος των 539 ή 540 ετών, αυτός των μαζικών κινημάτων ανθρώπων έδωσε την δυνατότητα στον Michel Helmer να προβλέψει το 1960 και να προβλέψει το 1964 τα παγκόσμια γεγονότα του 1968, ειδικά αυτά που περίμενε να συμβούν στη Γαλλία και που πράγματι συνέβησαν εκεί.

Ο Helmer διάλεξε σαν σημείο έναρξης το έτος 1429, όταν η παλίρροια γύρισε ενάντια στην Αγγλία στον Εκατονταετή Πόλεμο. αυτό επηρέασε όλη την ιστορία της Ευρώπης.

Πράγματι, μετά τις ανατροπές της στην ηπειρωτική χώρα, η Αγγλία στράφηκε στη θάλασσα, την πραγματική της κλίση. Έτσι το έτος 1429 έγινε μάρτυρας της σχεδόν-θαυματουργής ανάμειξης της Joan of Arc, της 19χρονης κοπέλας στην οποία ο βασιλιάς Κάρολος ο 7ος εμπιστεύθηκε το στρατό του, που πέτυχε να νικήσει τον Άγγλο Talbot και να αναιρέσει την πολιορκία της Ορλεάνης. Αυτό συνέβη από 29 Απριλίου μέχρι 8 Μαίου 1429.

539 έτη αργότερα, πρακτικά με ακρίβεια ημέρας, η Γαλλική Νεολαία, σε ένα άλλο επίπεδο, έφερε τη μετατόπιση και την απίστευτη καταστροφή μιας ολόκληρης κατάστασης του νου που ανήκε στο παρελθόν, το τέλος των πανεπιστημιακών μανδαρίνων και την ακύρωση πολλών ταμπού. Μετά το 1968, που το ίδιο κίνημα νεολαίας εμφανίστηκε σε όλο τον κόσμο, στην Γαλλία, Τσεχοσλοβακία, Η.Π.Α., Μεξικό, Ιαπωνία, Δυτική Γερμανία, κλπ., κανείς δεν μπορεί να στηρίζεται στον τίτλο του για να τον υπακούουν, αλλά πρέπει να αποδεικνύει τις ικανότητες του.

Η βασική αλλαγή ακόμα εξαπλώνεται, αν και σύμφωνα με τον ενδεκαετή κύκλο, είναι τώρα στην αντίθετη φάση. Όταν θα τελειώσει ο πλήρης 22-ετής κύκλος, κατά το έτος 1990-91 που αντιστοιχεί στο τέλος του Μαρξισμού στη Ρωσία σύμφωνα με τον Νοστράδαμο, οι ιδέες του 1968 θα επικρατήσουν και μια νέα θρησκεία, πιο αδελφική, πιο δίκαιη, θα γεννηθεί εκεί, βασισμένη στο μυστικισμό του 1968.

[Σημείωση : αυτό που δεν είδε ο Masson ήταν η σύνδεση με ένα επιπρόσθετο 22-ετή κύκλο που σηματοδοτεί το τέλος του χρόνου μετάπτωσης που τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2012 και κηρύττει την πλέον σημαντική αλλαγή. Αλλά φυσικά, όπως επισημαίνεται σε όλο το κείμενο, θυμηθείτε ότι ο Masson έγραψε αυτά το 1980 και χρησιμοποίησε αυτή την επιστήμη για να προβλέψει το θάνατο της Ε.Σ.Σ.Δ]

ΑΛΛΟΙ ΥΠΟ-ΚΥΚΛΟΙ ΤΩΝ 2160 ΕΤΩΝ:

2160/6=360 έτη, κύκλοι των αλλαγών καθεστώτων και εσωτερικής ιδεολογίας.

2160/12=180 έτη, κύκλος της πολιτικής αλλαγής των καθεστώτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:

1429, σύγκλιση του πρώτου κοινοβουλίου στο Παρίσι (+180=)

1429, Joan of Arc καθιερώνεται στη Reims(+360=)1789, αρχή της Γαλλικής Επανάστασης (+180) 1968-69 η χρονολογία του παγκόσμιου κινήματος της νεολαίας, υποδεικνύοντας την απορρόφηση του γαλλικού κύκλου στον παγκόσμιο κύκλο. 1979-80 σημαδεύει την κορυφή της αντίστασης στην αλλαγή από τις παραδοσιακές δομές της κοινωνίας. Οι αλλαγές που σχηματοποιούνται στον κόσμο αυτό θα περάσουν το σημείο χωρίς επιστροφή το 1990-91.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η.Π.Α

Για να δείξουμε την σημαντικότητα των αριθμών, θα πάρουμε σαν παράδειγμα τις Η.Π.Α, που ο Michel Helmer και πολλοί άλλοι παρατηρητές θεωρούν την νέα Ρώμη: το ίδιο πνεύμα επιχειρηματικότητας, η ίδια γενική ηθική, το ίδιο είδος νόμων όπως στην ρεπουμπλικανική Ρώμη. Ο πρώτος ποινικός πόλεμος που η Ρώμη διεξήγαγε εναντίον της Καρχηδόνας ήταν από το 264 μέχρι το 241 π.Χ., που αντιστοιχεί 2160 έτη αργότερα στο 1896-1919. Μπορεί κάποιος να πει ότι το 1896-97 άρχισε ένας οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στις Η.Π.Α και την Ευρώπη*, ειδικά τη Γερμανία, μια πάλη που συγκεκριμενοποιήθηκε από το δασμολόγιο Dingley και που τελείωσε το 1918-19 με την ήττα της Γερμανίας, με τη βοήθεια της αποφασιστικής αμερικανικής υποστήριξης το 1917.

(*O Ισπανο-αμερικανικός πόλεμος σίγουρα ανήκει σε αυτόν τον κύκλο: γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά είναι μια τέλεια παραλληλία. -Σημείωση μεταφραστή.) Επιπλέον, η παγκόσμια κυριαρχία των Η.Π.Α αρχίζει από το 1919, καθώς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βγήκαν εξασθενισμένες από τον Πόλεμο.

Ο δεύτερος ποινικός πόλεμος, ο θλιβερότερος και πιο επικίνδυνος για τη Ρώμη, άρχισε το 218 π.Χ. και τελείωσε το 201 π.Χ., κάτι που μας οδηγεί 2160 έτη αργότερα στο 1941-42 μέχρι 1959.

[σημείωση: Αυτό προφανώς δένει με απόλυτη ακρίβεια με την αρχή του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και συμπεριλαμβάνει πολλά περισσότερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.]

Ας υποδείξουμε, όπως και οι ιστορικοί, ότι αν οι ρωμαϊκοί ποινικοί πόλεμοι ήταν πολιτικοί, οι πηγές τους ήταν σίγουρα οικονομικές - και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τρίτο. Όμως όλοι επηρέασαν την ύπαρξη της Ρώμης σαν ένα μεγάλο έθνος και ο δεύτερος έφερε τη Ρώμη σε απόσταση τρίχας από την καταστροφή, όπως συνέβη με τις Η.Π.Α στο τέλος του 1941 εναντίον της Ιαπωνίας και της ναζιστικής Γερμανίας, όπου ακολούθησε ο ψυχρός (και θερμός) πόλεμος εναντίον της Ε.Σ.Σ.Δ, και έγιναν πανίσχυρες με τις νίκες τους με τις περιόδους του 1947, τον αποκλεισμό του Βερολίνου, το 1950-53 στη Κορέα. Σε αντιστοιχία με τον ιστορικό ρωμαϊκό κύκλο, όλα τελείωσαν προσωρινά με την επίσκεψη του Khrushchev το 1959 στις Η.Π.Α, φέρνοντας την Κίνα σε σύγκρουση με την Ε.Σ.Σ.Δ .

Αλλά τον αμέσως επόμενο χρόνο το 200 π.Χ άρχισε ο Μακεδονικός πόλεμος που τελείωσε το 106 π.Χ. Έτσι σύντομα μετά την ανάπαυλα εξ αιτίας του τέλους του δεύτερου ποινικού πολέμου, η Ρώμη αναγκάστηκε σε πόλεμο με την Μακεδονία και τον βασιλιά της Φίλιππο τον 5ο . 2160 έτη αργότερα ήταν το 1960-64, με τη κυβέρνηση Kennedy και την κουβανική κρίση πυραύλων. Μπορούμε να συνοψίσουμε τα γεγονότα αυτής της περιόδου ως εξής: Μετά από μια διαφωνία Κίνας - Ε.Σ.Σ.Δ και με μια απότομη αναχώρηση των ρώσων τεχνικών από την Κίνα, ο Khrushchev - o αντίστοιχος του Φιλίππου του 5ου ; - εξισορροπεί αυτή την πολιτική ήττα με μια αυξημένη υποστήριξη της Κούβας, φθάνοντας μέχρι την εγκατάσταση πυραύλων στο νησί. Αλλά το 1962, από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι τις 28, ήρθε η κρίση και η πίεση με την πιθανότητα πολέμου, που τελείωσε με την αποχώρηση των ρωσικών πυραύλων και την άφιξη του Mikoyan στις Η.Π.Α για να κανονίσει την περίπτωση. 2160 έτη νωρίτερα, το 198-97 π.Χ., έλαβε χώρα η νίκη των Ρωμαίων στις Κυνοκεφαλές που έδωσε τέλος στον Μακεδονικό πόλεμο.

Από το 192 μέχρι το 188 π.Χ. έγιναν οι πόλεμοι κατά του ανατολίτη βασιλιά Αντίοχου του 3ου, πόλεμοι που αντιστοιχούν 2160 έτη αργότερα, από το 1958 μέχρι το 1972, στο πόλεμο του Βιετνάμ.

Τι είναι αυτό που υποδεικνύουν οι κύκλοι στη συνέχεια;

Κατ΄ αρχήν από το 181-174 π.Χ., ο πρώτος κελτοιβηρικός πόλεμος κατά τη διάρκεια του οποίου η Ρώμη είχε να αντιμετωπίσει μια σοβαρή επανάσταση στις ισπανικές της κτήσεις. Μετά από το 172 μέχρι το 168 π.Χ. έλαβε χώρα ο δεύτερος Μακεδονικός πόλεμος, εναντίον του Περσέα, του προτιμημένου γιου του Φιλίππου του 5ου . Κυκλικά ο πρώτος κελτοιβηρικός πόλεμος αντιστοιχεί 2160 έτη αργότερα, (1979-85) στην εξέγερση εναντίον της κυριαρχίας των Η.Π.Α, πιθανά στη Λατινική Αμερική, χώρες που ήταν αποικίες της Ισπανίας, ή ίσως στην αφρική με κουβανικά στρατεύματα;

Αυτός ο δεύτερος Μακεδονικός πόλεμος θα μπορούσε να αντιστοιχεί κυκλικά στο 1988-92 όταν έλαβε χώρα μια άμεση αντιπαράθεση Η.Π.Α, Ε.Σ.Σ.Δ ή έμμεσα ενός συμμάχου της Ε.Σ.Σ.Δ του Ιράκ το 1991 που κράτησε δύο ακόμη χρόνια.

Η ιστορία αναφέρει ότι ο Περσέας διαδέχθηκε τον Φίλιππο τον 5ο το 179 π.Χ. και αμέσως κινητοποίησε το έθνος του προσδοκώντας ένα πόλεμο με τη Ρώμη, που τελικά εκδηλώθηκε όταν η ρώμη είχε επιβάλλει ειρήνη στην Ιβηρική. Φαίνεται λοιπόν πιθανό ότι μετά τον ανταρτοπόλεμο στην Ν. Αμερική και Αφρική, οι Η.Π.Α θα έχουν να αντιμετωπίσουν την Ε.Σ.Σ.Δ

Όμως η περίεργη αξία του βασικού κύκλου των 2160 ετών και της σχέσης του με την ιστορία των Η.Π.Α και της Ρώμης βρίσκεται στην καταπληκτική παραλληλία ανάμεσα στις ζωές συγκεκριμένων Ρωμαίων πολιτικών και κάποιων ζώντων Αμερικανών.

ΚΑΤΩΝ και ΚΑΡΤΕΡ: Ένα τέλειο ζευγάρι

Το 187 π.χ, ο Σκιπίων ο αφρικανός, που νίκησε τον Αντίοχο, δικάζονταν, και 2160 έτη αργότερα το 1973 ήταν το σκάνδαλο Γουωτεργκέητ ( Watergate) που ανάγκασε τον Νίξον, που είχε τελειώσει τιμητικά τον πόλεμο του Βιετνάμ να παραιτηθεί και να αποσυρθεί στα κτήματα του, όπως είχε κάνει ο Σκιπίων 2160 έτη πριν.

Το 184 π.Χ. ο περίφημος Κάτων, αποκαλούμενος Κριτής, εξελέγη και 2160 αργότερα το 1976 εξελέγη ο Τζίμυ Κάρτερ.

Χάρη της σύγκρισης, ανακεφαλαιώνουμε τη ζωή του Κάτωνος : προέρχονταν από οικογένεια πληβείων αγροτών και πάντα παρέμεινε ένας χωριάτης. Με τον θάνατο του πατέρα του ο Κάτων παραιτήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις και καλλιέργησε τη γη του, όπως και ο Κάρτερ. Ο Κάτων ανήλθε μέσα από την ιδιωτική σκηνή στη στρατιωτική και υπηρέτησε στους Ρωμαϊκούς πολέμους. Το 198 π.χ εξελέγη άρχων των πληβείων και απεδείχθη ανηλεής προς τους τοκογλύφους όταν ήταν κυβερνήτης της Σαρδηνίας. Το 187 π.χ απαίτησε να παραδώσει ο Σκιπίων τα αρχεία του και τους λογαριασμούς, πράγμα που ο Σκιπίων αρνήθηκε να κάνει. Σύμφωνα με τους ιστορικούς οι λεπτομέρειες της δίκης ήταν συγκεχυμένες αλλά ο Σκιπίων αναγκάστηκε να παραδώσει τη θέση του και να παραιτηθεί στα κτήματα του.

Η ζωή και η δράση του Κάρτερ μοιάζουν σε αυτό το αρχέτυπο ισχυρά. Είναι κύρια άνθρωπος της γης. Ήταν ναύτης και αξιωματικός του Ναυτικού, ακόλουθος και μαθητής του Ναυάρχου Rickover όταν ο τελευταίος προώθησε την κατασκευή των ατομικών υποβρυχίων, ένα πρακτικά απόλυτο όπλο που οδήγησε σε μια μακρά αμερικανική κυριαρχία. Και αυτός επίσης, παραιτήθηκε από την υπηρεσία του με τον θάνατο του πατέρα του για να φροντίσει την φάρμα της οικογένειας.

Τα μέτρα που έλαβε ο Κάτων την εποχή του με την "λογοκρισία" όπως τον περιορισμό των σπαταλών και τα γενικότερα οικονομικά μέτρα βρίσκουν 2160 έτη αργότερα το αντίστοιχο τους στο πρόσωπο του Κάρτερ. Ακριβείς αντιστοιχίες μπορούν να βρεθούν αν ανατρέξουμε στην ιστορία.

Η πηγή της μετάφρασης αυτής βρίσκεται στο ascension2000.com/fm-ch00.htm