Υπολογισμός του χρόνου των συνόδων του Ερμή και του Ήλιου καθώς και των στάσεων του Ερμή.

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στάσης1 και της στάσης2 ο Ερμής είναι ανάδρομος. Χρονικό διάστημα κατάλληλο για να ασχοληθεί κάποιος με ημιτελή θέματα και θέματα που ξεκίνησαν στο παρελθόν και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Χρονικό διάστημα που δεν ευνοούνται τα "κλεισίματα" συμφωνιών και συμβολαίων και γενικά η έναρξη νέων δραστηριοτήτων, μια που συνήθως συνοδεύονται από καθυστερήσεις και εμπόδια.

Εισαγωγή του έτους
Εισαγωγή του μήνα