ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

-Γραμματεία των Εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων
-Πληροφορίες για εθελοντισμό, κατάλογος σωματείων και αρχείο άρθρων>
-Ομάδα έρευνας για Τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού
-Για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και για την κοινωνική ισότητα. Πρακτορείο εναλλακτικής πληροφόρησης
Γιατροί χωρίς σύνορα
-To διεθνές site Της GRΕΕN PΕACΕ
-To βρετανικό site της GRΕΕN PΕACΕ
-Κίνημα συμπαράστασης στους ακτιβιστές της London Greenpeace
-Το αμερικάνικο site της GREΕN PEACE
-Φίλοι του Πλανήτη