ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙA ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ

Transits-Διελεύσεις

Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας έναρξης υπολογισμών

Ημέρα

Μήνας

Έτος    
Ώρα GreenwichΛεπτά
Διάρκεια πρόβλεψης σε ημέρες (μέγιστο 10)

Γεωγραφικό μήκος σε δεκαδική μορφή(αρνητικό πρόσημο ανατολικά του Greenwich)
Γεωγραφικό πλάτος σε δεκαδική μορφή(αρνητικό πρόσημο για νότιο ημισφαίριο)