Σήμερα, 19 - 1 - 2018, Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα

ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

17/1/2018, 2:18:28
24/1/2018, 22:21:26
31/1/2018, 13:27:48
7/2/2018, 15:55:10
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

15/2/2018, 21:6:23
23/2/2018, 8:10:14
2/3/2018, 0:52:26
9/3/2018, 11:21:3
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

17/3/2018, 13:12:47
24/3/2018, 15:36:17
31/3/2018, 12:38:1
8/4/2018, 7:18:48
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

16/4/2018, 1:58:14
22/4/2018, 21:46:44
30/4/2018, 0:59:23
8/5/2018, 2:9:49
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

15/5/2018, 11:48:50
22/5/2018, 3:50:20
29/5/2018, 14:20:51
6/6/2018, 18:32:52
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

13/6/2018, 19:44:24
20/6/2018, 10:52:2
28/6/2018, 4:54:22
6/7/2018, 7:51:55
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

13/7/2018, 2:49:1
19/7/2018, 19:53:28
27/7/2018, 20:21:40
4/8/2018, 18:19:12
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

11/8/2018, 9:58:48
18/8/2018, 7:49:47
26/8/2018, 11:57:26
3/9/2018, 2:38:35
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

9/9/2018, 18:2:37
16/9/2018, 23:16:14
25/9/2018, 2:53:40
2/10/2018, 9:46:36
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

9/10/2018, 3:48:4
16/10/2018, 18:3:2
24/10/2018, 16:46:21
31/10/2018, 16:41:30
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

7/11/2018, 16:3:13
15/11/2018, 14:55:31
23/11/2018, 5:40:22
30/11/2018, 0:20:1
Οι ημερομηνίες και ώρες αναφέρονται στο Greenwich!

7/12/2018, 7:21:38
15/12/2018, 11:50:27
22/12/2018, 17:49:48
29/12/2018, 9:35:35