Παρακαλώ εισάγετε την ημερομηνία γέννησης(δύο ψηφία για το μήνα, δύο για την ημέρα και τέλος τέσσερα για το έτος: