ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2007

ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Πριν προχωρήσουμε σε ένα αναλυτικό σεληνιακό ημερολόγιο είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε την έννοια της Κενής Πορείας για ένα ουράνιο σώμα και ειδικότερα για την Σελήνη. Η Σελήνη λοιπόν θεωρείται Κενής Πορείας στο χρονικό διάστημα από την τελευταία σημαντική όψη (γωνιακή σχέση) με άλλα ουράνια σώματα μέχρι την είσοδο της σε ένα άλλο ζώδιο. Η περίοδος που η Σελήνη είναι Κενή Πορείας είναι ακατάλληλη για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, οι επικοινωνίες γίνονται δύσκολα, γενικά είναι περίοδος που δημιουργεί προβλήματα. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να κάνετε ένα διάλειμμα και να χαλαρώσετε κάνοντας εργασίες ρουτίνας.

Ιανουάριος

02/01: από 12:06 έως 17:14

03/01: από 15:57 έως αύριο

04/01: από χθες έως 23:14

07/01: από 02:56 έως 08:18

09/01: από 14:51 έως 20:15

12/01: από 03:56 έως 09:08

14/01: από 17:50 έως 20:11

16/01: από 23:28 έως αύριο

17/01: από χθες έως 03:49

19/01: από 06:01 έως 08:16

21/01: από 07:01 έως 10:48

23/01: από 09:11 έως 12:52

25/01: από 11:50 έως 15:28

27/01: από 18:08 έως 19:10

29/01: από 20:40 έως αύριο

30/01: από χθες έως 00:16

30/01: από 23:30 έως μεθαύριο

31/01: όλη την ημέρα

Φεβρουάριος

01/02: από προχθές έως 7:15

03/02: από 12:55 έως 16:34

06/02: από 00:37 έως 04:15

08/02: από 13:38 έως 17:09

10/02: από 12:39 έως αύριο

11/02: από χθες έως 05:01

13/02: από 10:45 έως 13:42

15/02: από 05:24 έως 18:34

17/02: από 18:14 έως 20:30

19/02: από 18:43 έως 21:06

21/02: από 19:42 έως 22:03

23/02: από 21:47 έως αύριο

24/02: από χθες έως 00:42

26/02: από 03:21 έως 05:48

27/02: από 08:03 έως αύριο

28/02: από χθες έως 13:29

Μάρτιος

02/03: από 21:03 έως 23:32

05/03: από 08:56 έως 11:25

07/03: από 21:51 έως αύριο

08/03: από χθες έως 00:17

10/03: από 03:51 έως 12:37

12/03: από 20:27 έως 22:35

14/03: από 22:21 έως αύριο

15/03: από χθες έως 04:52

17/03: από 06:01 έως 07:30

19/03: από 05:59 έως 07:42

21/03: από 05:33 έως 07:15

22/03: από 17:12 έως αύριο

23/03: από χθες έως 08:06

25/03: από 10:57 έως 12:49

26/03: από 17:36 έως αύριο

27/03: από χθες έως 20:04

30/03: από 04:24 έως 06:27

Απρίλιος

01/04: από 16:38 έως 18:43

04/04: από 05:30 έως 07:36

06/04: από 05:54 έως 19:57

09/04: από 04:35 έως 06:36

11/04: από 12:57 έως 14:23

13/04: από 16:50 έως 18:39

15/04: από 18:02 έως 19:47

17/04: από 17:27 έως 19:11

19/04: από 05:29 έως 18:51

21/04: από 18:52 έως 20:50

23/04: από 12:10 έως αύριο

24/04: από χθες έως 02:38

26/04: από 10:02 έως 12:24

28/04: από 22:14 έως αύριο

29/04: από χθες έως 00:45

Μάιος

01/05: από 11:07 έως 13:41

03/05: από 09:42 έως αύριο

04/05: από χθες έως 01:48

06/05: από 09:46 έως 12:21

08/05: από 10:35 έως 20:48

11/05: από 00:47 έως 02:32

13/05: από 02:53 έως 05:19

15/05: από 03:24 έως 05:48

16/05: από 22:27 έως αύριο

17/05: από χθες έως 05:34

19/05: από 03:57 έως 06:38

21/05: από 10:46 έως 10:57

23/05: από 16:09 έως 19:26

26/05: από 03:44 έως 07:16

28/05: από 19:17 έως 20:11

30/05: από 20:12 έως αύριο

31/05: από χθες έως 08:07

Ιούνιος

02/06: από 14:29 έως 18:09

05/06: από 00:43 έως 02:15

07/06: από 04:47 έως 08:24

09/06: από 08:52 έως 12:26

11/06: από 10:57 έως 14:29

13/06: από 02:17 έως 15:24

15/06: από 12:59 έως 16:45

17/06: από 10:39 έως 20:25

20/06: από 00:22 έως 03:46

22/06: από 09:50 έως 14:43

24/06: από 22:23 έως αύριο

25/06: από χθες έως 03:26

26/06: από 23:23 έως αύριο

27/06: από χθες έως 15:24

29/06: από 20:08 έως αύριο

30/06: από χθες έως 01:05

Ιούλιος

01/07: από 11:45 έως αύριο

02/07: από χθες έως 08:24

04/07: από 09:03 έως 13:52

06/07: από 13:08 έως 17:57

08/07: από 16:06 έως 20:54

10/07: από 19:54 έως 23:10

13/07: από 00:12 έως 01:39

14/07: από 15:04 έως αύριο

15/07: από χθες έως 05:43

17/07: από 06:55 έως 12:39

19/07: από 16:44 έως 22:53

22/07: από 09:29 έως 11:18

24/07: από 13:30 έως 23:29

27/07: από 03:13 έως 09:21

29/07: από 05:23 έως 16:14

31/07: από 14:56 έως 20:40

Αύγουστος

02/08: από 18:37 έως 23:43

04/08: από 20:31 έως αύριο

05/08: από χθες έως 02:16

07/08: από 04:50 έως 05:01

09/08: από 08:27 έως 08:36

10/08: από 15:57 έως αύριο

11/08: από χθες έως 13:42

13/08: από 16:34 έως 21:03

16/08: από 00:02 έως 07:04

18/08: από 15:21 έως 19:13

21/08: από 04:34 έως 07:44

23/08: από 15:54 έως 18:20

25/08: από 02:41 έως αύριο

26/08: από χθες έως 01:35

28/08: από 04:24 έως 05:34

30/08: από 01:22 έως 07:25

Σεπτέμβριος

01/09: από 08:19 έως 08:35

03/09: από 03:47 έως 10:30

05/09: από 14:01 έως 14:08

06/09: από 20:04 έως αύριο

07/09: από χθες έως 19:59

09/09: από 21:07 έως αύριο

10/09: από χθες έως 04:10

12/09: από 07:14 έως 14:31

14/09: από 19:10 έως αύριο

15/09: από χθες έως 02:37

17/09: από 02:40 έως 15:21

19/09: από 19:48 έως αύριο

20/09: από χθες έως 02:52

22/09: από 09:15 έως 11:18

24/09: από 12:14 έως 15:55

26/09: από 15:31 έως 17:22

28/09: από 16:59 έως 17:17

30/09: από 08:10 έως 17:34

Οκτώβριος

02/10: από 13:52 έως 19:57

04/10: από 23:41 έως αύριο

05/10: από χθες έως 01:27

07/10: από 08:28 έως 10:03

09/10: από 14:08 έως 20:58

12/10: από 02:23 έως 09:13

14/10: από 00:23 έως 21:58

17/10: από 03:33 έως 10:03

19/10: από 11:33 έως 19:52

21/10: από 22:36 έως αύριο

22/10: από χθες έως 02:02

23/10: από 23:17 έως αύριο

24/10: από χθες έως 04:24

26/10: από 00:46 έως 04:07

27/10: από 10:15 έως αύριο

28/10: από χθες έως 02:11

29/10: από 21:51 έως αύριο

30/10: από χθες έως 02:49

31/10: από 19:13 έως αύριο

Νοέμβριος

01/11: από χθες έως 06:48

03/11: από 09:13 έως 14:45

05/11: από 20:10 έως αύριο

06/11: από χθες έως 01:47

08/11: από 08:46 έως 14:18

10/11: από 05:19 έως αύριο

11/11: από χθες έως 02:59

13/11: από 09:53 έως 15:00

15/11: από 11:19 έως αύριο

16/11: από χθες έως 01:30

18/11: από 04:51 έως 09:15

20/11: από 09:26 έως 13:24

22/11: από 10:40 έως 14:18

23/11: από 20:53 έως αύριο

24/11: από χθες έως 13:29

26/11: από 09:38 έως 13:07

28/11: από 06:22 έως 15:23

30/11: από 19:25 έως 21:44

Δεκέμβριος

03/12: από 04:12 έως 08:01

05/12: από 16:48 έως 20:31

07/12: από 12:16 έως αύριο

08/12: από χθες έως 09:11

10/12: από 17:36 έως 20:51

12/12: από 01:57 έως αύριο

13/12: από χθες έως 07:01

15/12: από 13:51 έως 15:15

17/12: από 20:27 έως 20:52

19/12: από 21:33 έως 23:38

21/12: από 08:06 έως αύριο

22/12: από χθες έως 00:14

23/12: από 22:26 έως αύριο

24/12: από χθες έως 00:18

25/12: από 15:17 έως αύριο

26/12: από χθες έως 01:52

28/12: από 04:54 έως 06:44

30/12: από 15:08 έως 15:37