ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004

 

Πριν προχωρήσουμε σε ένα αναλυτικό σεληνιακό ημερολόγιο είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε την έννοια της Κενής Πορείας για ένα ουράνιο σώμα και ειδικότερα για την Σελήνη. Η Σελήνη λοιπόν θεωρείται Κενής Πορείας στο χρονικό διάστημα από την τελευταία σημαντική όψη (γωνιακή σχέση) με άλλα ουράνια σώματα μέχρι την είσοδο της σε ένα άλλο ζώδιο. Η περίοδος που η Σελήνη είναι Κενή Πορείας είναι ακατάλληλη για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, οι επικοινωνίες γίνονται δύσκολα, γενικά είναι περίοδος που δημιουργεί προβλήματα. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να κάνετε ένα διάλειμμα και να χαλαρώσετε κάνοντας εργασίες ρουτίνας.

 

Συνοπτικός πίνακας  «Σελήνη κενή πορείας»(Κ/Π)


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

1 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 04:28 – 07 03

2 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 21:21 – αύριο

3 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 19:59

6 Τρίτη

¡ Κ/Π: 01:14 – 08:39

7 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 22:00 – αύριο

8 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 19:38

10 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 24:00 – αύριο

11 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 04:38

13 Τρίτη

¡ Κ/Π: 10:01 – 11:38

15 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 06:46 – 16:33

17 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 13:49 – 19:19

19 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 05:59 - 20:25

21 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 07:35 – 21:12

23 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 11:34 – 23:30

25 Κυριακή

¡ Κ/Π: 13:10 – αύριο

26 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 05:07

28 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 07:00 – 14:47

30 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 04:05 – αύριο

31 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 03:18

 

Φεβρουάριος

2 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 14:56 - 16:03

4 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 19:53 – αύριο

5 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 02:50

6 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 19:38 – αύριο

7 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 11:03

9 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 02:24 – 17:13

11 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 07:43 – 21:58

13 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 15:41 – αύριο

14 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 01:36

15 Κυριακή

¡ Κ/Π: 22:21 – αύριο

16 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 04:15

17 Τρίτη

¡ Κ/Π: 07:01 – αύριο

18 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 06:28

19 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 19:34 – αύριο

20 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 09:27

22 Κυριακή

¡ Κ/Π: 00:10 – 14:45

24 Τρίτη

¡ Κ/Π: 20:55 – 23:30

26 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 04:55 – αύριο

27 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 11:23

29 Κυριακή

¡ Κ/Π: 12:09 – αύριο

 

Μάρτιος

1 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 00:12

3 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 05:43 – 11:18

5 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 19:14 – 19:19

7 Κυριακή

¡ Κ/Π: 10:50 – αύριο

8 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 00:32

9 Τρίτη

¡ Κ/Π: 14:44 – αύριο

10 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 04:04

12 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 06:12 – 06:58

13 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 23:01 – αύριο

14 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 09:52

16 Τρίτη

¡ Κ/Π: 07:34 – 13:11

18 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 14:16 – 17:26

20 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 22:57 – 23:29

22 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 17:14

23 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 08:10

25 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 00:29 – 19:35

28 Κυριακή

¡ Κ/Π: 00:45 – 09:24

30 Τρίτη

¡ Κ/Π: 18:01 – 21:08

 

 

Απρίλιος

02 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 02:57 – 05:46

03 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 21:24 – αύριο

04 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 10:53

06 Τρίτη

¡ Κ/Π: 00:27 – 13:25

07 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 14:07

08 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 14:51

10 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 03:30 – 16:34

12 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 06:46 – 19:33

14 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 22:27 – αύριο

15 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 00:24

16 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 16:43 – αύριο

17 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 07:25

19 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 16:22 – 16:43

20 Τρίτη

¡ Κ/Π: 22:36 – μεθαύριο

22 Πέμπτη

¡ Κ/Π: προχθές - 04:11

24 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 02:23 – 16:57

26 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 12:57 – αύριο

27 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 05:15

¡ ® ,05:15

29 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 05:09 – 15:01

 

Μάιος

01 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 14:32 – 21:03

03 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 19:50 – 23:39

05 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 00:37 – αύριο

06 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 00:08

07 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 14:51

08 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 00:17

09 Κυριακή

¡ Κ/Π: 16:04

10 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 01:47

11 Τρίτη

¡ Κ/Π: 22:32

12 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 05:53

14 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 05:15 – 13:03

16 Κυριακή

¡ Κ/Π: 15:18 – 22:58

19 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 07:53 - 10:48

21 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 15:14 – 23:35

22 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 21:58 – μεθαύριο

24 Δευτέρα

¡ Κ/Π: προχθές - 12:08

26 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 12:42 – 22:52

28 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 19:17 – αύριο

29 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 06:23

30 Κυριακή

¡ Κ/Π: 22:10 – αύριο

31 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 10:09

 

 

Ιούνιος

2 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 00:16 – 10:53

3 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 20:13 – αύριο

4 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 10:13

5 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 15:29 – αύριο

6 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 10:11

7 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 21:10 – αύριο

8 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 12:39

10 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 02:38 – 18:50

12 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 14:32 – αύριο

13 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 04:37

15 Τρίτη

¡ Κ/Π: 05:35 – 16:45

17 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 23:27 – αύριο

18 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 05:37

20 Κυριακή

¡ Κ/Π: 13:46 – 18:05

22 Τρίτη

¡ Κ/Π: 10:54 – αύριο

23 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 05:10

24 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 20:20 – αύριο

25 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 13:50

27 Κυριακή

¡ Κ/Π: 02:42 – 19:14

29 Τρίτη

¡ Κ/Π: 03:58 – 21:16

 

 

Ιούλιος

1 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 05:53 – 21:02

3 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 17:26 – 20:23

5 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 05:16 – 21:27

7 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 08:30 – αύριο

8 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 02:04

9 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 15:52 – αύριο

10 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 10:51

12 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 02:29 – 22:45

14 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 15:33 – αύριο

15 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 11:41

17 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 14:24 – 23:57

19 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 21:51 – αύριο

20 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 10:45

22 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 00:49 – 19:40

25 Κυριακή

¡ Κ/Π: 00:55 – 02:09

26 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 13:49 – αύριο

27 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 05:49

28 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 18:07 – αύριο

29 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 06:58

30 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 14:22 – αύριο

31 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 06:54

 

 

Αύγουστος

1 Κυριακή

¡ Κ/Π: 23:52 – αύριο

2 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 07:35

4 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 05:58 – 11:00

6 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 16:59 - 18:26

9 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 03:47 – 05:33

10 Τρίτη

¡ Κ/Π: 23:00 – αύριο

11 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 18:21

13 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 13:18 – αύριο

14 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 06:31

16 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 04:25 – 16:50

18 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 10:16 – αύριο

19 Πέμπτη

¡ Κ/Π: χθες - 01:10

21 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 04:40 – 07:37

22 Κυριακή

¡ Κ/Π: 23:54 – αύριο

23 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 12:09

25 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 14:13 - 14:47

27 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 05:58 – 16:08

29 Κυριακή

¡ Κ/Π: 12:23 – 17:34

31 Τρίτη

¡ Κ/Π: 11:29 – 20:46

 

 

Σεπτέμβριος

2 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 19:18 – αύριο

3 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 03:17

5 Κυριακή

¡ Κ/Π: 09:57 – 13:25

7 Τρίτη

¡ Κ/Π: 21:09 – αύριο

8 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 01:51

10 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 07:42 – 14:07

12 Κυριακή

¡ Κ/Π: 04:23 – αύριο

13 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 00:17

15 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 03:56 – 07:54

17 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 04:32 – 13:25

19 Κυριακή

¡ Κ/Π: 15:24 – 17:30

21 Τρίτη

¡ Κ/Π: 19:20 – 20:36

23 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 22:41 – 23:10

25 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 09:26 – αύριο

26 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 01:56

28 Τρίτη

¡ Κ/Π: 04:13 – 05:58

30 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 04:54 – 12:25

 

 

Οκτώβριος

2 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 19:35 - 21:56

4 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 13:28 – αύριο

5 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 09:55

7 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 15:14 - 22:23

9 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 13:42 – αύριο

10 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 09:00

12 Τρίτη

¡ Κ/Π: 10:32 – 16:32

14 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 17:22 – 21:11

16 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 18:43 – 23:58

18 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 18:47 – αύριο

19 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 02:08

21 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 01:00 – 04:39

22 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 15:21 – αύριο

23 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 08:14

25 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 08:18 – 13:26

27 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 15:25 – 20:38

30 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 00:50 - 06:11

 

 

Νοέμβριος

1 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 03:22 – 16:53

4 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 04:00 – 05:32

6 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 10:45 – 17:00

8 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 20:33 – αύριο

9 Τρίτη

¡ Κ/Π: χθες - 01:23

11 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 06:03 - 06:06

13 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 03:35 - 07:57

14 Κυριακή

¡ Κ/Π: 17:58 – αύριο

15 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 08:34

17 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 05:08 – 09:40

19 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 07:51 - 12:38

21 Κυριακή

¡ Κ/Π: 17:36 - 18:12

23 Τρίτη

¡ Κ/Π: 20:47 – αύριο

24 Τετάρτη

¡ Κ/Π: χθες - 02:16

26 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 06:37 – 12:25

28 Κυριακή

¡ Κ/Π: 17:04 – αύριο

29 Δευτέρα

¡ Κ/Π: χθες - 00:11

 

Δεκέμβριος

 

1 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 06:29 – 12:50

3 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 16:53 – αύριο

4 Σαββάτο

¡ Κ/Π: χθες - 01:01

6 Δευτέρα

¡ Κ/Π: 04:29 – 10:47

8 Τετάρτη

¡ Κ/Π: 10:42 – 16:46

10 Παρασκευή

¡ Κ/Π: 13:04 – 18:55

12 Κυριακή

¡ Κ/Π: 06:03 – 18:42

14 Τρίτη

¡ Κ/Π: 13:44 – 18:10

16 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 10:33 – 19:34

18 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 18:40 – 23:52

21 Τρίτη

¡ Κ/Π: 07:16 - 07:52

23 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 15:41 – 18:33

25 Σαββάτο

¡ Κ/Π: 15:31 – αύριο

26 Κυριακή

¡ Κ/Π: χθες - 06:39

28 Τρίτη

¡ Κ/Π: 09:35 – 19:15

30 Πέμπτη

¡ Κ/Π: 16:55 – αύριο

31 Παρασκευή

¡ Κ/Π: χθες - 07:34

 


 

 

Γενικά, όταν το νέο φεγγάρι είναι μέσα σε
ζώδια φωτιάς - επιδιώξτε τη δραστηριότητα
γήινα ζώδια - κάνετε κάτι πρακτικό που παρέχει την πιο υλική ασφάλεια
ζώδια αέρα - να είστε επικοινωνιακός και κοινωνικός
ζώδια νερού - συντονιστείτε στα συναισθήματά σας

 

Η Νέα Σελήνη είναι πάντα ένας χρόνος των νέων αρχών. Έτσι, ξεκινήστε κάτι εάν ακολουθείτε έναν στόχο ονείρου, μια ιδέα, ένα σχέδιο ή ένα πρόγραμμα. Η Σελήνη αυξάνεται σε φως μεταξύ Νέας  και Πανσέληνου, έτσι στη Νέα Σελήνη τοποθετείστε  ενέργεια σε κάτι που θέλετε να μεγαλώσετε  ή να κάνετε ισχυρότερο ή σημαντικότερο στη ζωή σας. Η δύναμη της Νέας Σελήνης  είναι σε ισχύ μέχρι την Πανσέληνο.  Για το 2004 Νέα Σελήνη θα έχουμε τις παρακάτω ημερομηνίες :

22-1-2004 00:06πμ

20-2-2004 12:19μμ

21-3-2004 1:42μμ

19-4-2004 4:22μμ     Ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Κριού

19-5-2004 7:53πμ

17-6-2004 11:27μμ

17-7-2004 2:24μμ

16-8-2004 4:25πμ

14-9-2004 5:29μμ

14-10-2004 5:48πμ      Ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Ζυγού

12-11-2004 5:28μμ

12-12-2004 4:30πμ

 

Η Πανσέληνος είναι ένας χρόνος υψηλής συναισθηματικής παλίρροιας όπου κάνετε απολογισμό που βρίσκεστε συναισθηματικά. Στις ημέρες μετά από τη Πανσέληνο αλλά  πριν από την επόμενη Νέα Σελήνη, φτιάξετε ένα σχέδιο για να μεγιστοποιήσετε ότι είναι ήδη μεγάλο ή για να κάνετε τις αλλαγές που θα σας κάνουν να νοιώσετε πιο άνετα. Για το 2004 Πανσέληνο θα έχουμε τις παρακάτω ημερομηνίες :

7-1-2004 6:41μμ

6-2-2004 11:47πμ

7-3-2004 2:15πμ

5-4-2004 2:04μμ   Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο του Σκορπιού

4-5-2004 6:20πμ

3-6-2004 7:20πμ

2-7-2004 2:10μμ

31-7-2004 9:06μμ

30-8-2004 5:23πμ

28-9-2004 4:10μμ

28-10-2004 6:08πμ  Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο του Ταύρου

26-11-2004 11:07μμ

26-12-2004 6:07μμ

 

 

 

01-01-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 07:03 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

01-03-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 07:59 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

01-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 07:39 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

01-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 07:38 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

01-11-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 04:38 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

01-13-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 11:38 μμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

01-15-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 04:33 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

01-17-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 07:19 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

01-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 08:25 μμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

01-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 09:12 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

01-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 11:28 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

01-26-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 05:07 πμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

01-28-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 02:47 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

01-31-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 03:18 πμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

02-02-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 04:03 μμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

02-05-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 02:50 πμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

02-07-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 11:03 μμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

02-09-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 05:13 μμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

02-11-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 09:58 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

02-14-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 01:36 πμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

02-16-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 04:15 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

02-18-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 06:28 πμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

02-20-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 09:27 πμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

02-22-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 02:45 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

02-24-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 11:30 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

02-27-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 11:23 πμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

03-01-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 00:12 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

03-03-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 11:18 πμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

 

03-05-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 07:19 μμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

03-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 00:32 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

 

03-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 04:04 πμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

03-12-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 06:58 πμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

03-14-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 09:52 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

03-16-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 01:11 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

03-18-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 05:26 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

03-20-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 11:29 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

03-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 08:10 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

03-25-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 08:35 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

03-28-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 09:24 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

03-30-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 09:08 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

04-02-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 05:46 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

04-04-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 10:53 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

04-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 01:25 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

04-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 02:51 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

04-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 04:34 μμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

04-12-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 07:33 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

04-15-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 00:24 πμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

04-17-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 07:25 πμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

04-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 04:43 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

04-22-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 04:11 πμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

04-24-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 04:57 μμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

04-27-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 05:15 πμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

04-29-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 03:01 μμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

05-01-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 09:03 μμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

05-03-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 11:39 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

05-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 00:08 πμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

05-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 00:17 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

05-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 01:47 πμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

05-12-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 05:53 πμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

05-14-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 01:03 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

05-16-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 10:58 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

05-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 10:48 πμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

05-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 11:35 μμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

05-24-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 12:08 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

05-26-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 10:52 μμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

05-29-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 06:23 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

05-31-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 10:08 πμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

06-02-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 10:53 πμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

06-04-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 10:13 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

06-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 10:11 πμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

06-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 12:39 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

06-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 06:50 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

06-13-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 04:37 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

06-15-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 04:44 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

06-18-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 05:37 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

06-20-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 06:05 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

06-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 05:10 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

06-25-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 01:50 μμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

06-27-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 07:14 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

06-29-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 09:16 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

07-01-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 09:02 μμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

07-03-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 08:23 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

07-05-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 09:27 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

07-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 02:04 πμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

07-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 10:51 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

07-12-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 10:45 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

07-15-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 11:41 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

07-17-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 11:57 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

07-20-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 10:45 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

07-22-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 07:40 μμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

07-25-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 02:09 πμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

07-27-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 05:49 πμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

07-29-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 06:58 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

07-31-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 06:54 πμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

08-02-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 07:35 πμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

08-04-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 11:00 πμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

08-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 06:26 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

08-09-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 05:33 πμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

08-11-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 06:21 μμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

08-14-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 06:31 πμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

08-16-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 04:50 μμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

08-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 01:10 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

08-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 07:37 πμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

08-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 12:09 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

08-25-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 02:47 μμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

08-27-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 04:08 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

08-29-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 05:34 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

08-31-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 08:46 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

09-03-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 03:17 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

09-05-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 01:25 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

09-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 01:51 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

09-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 02:07 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

09-13-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 00:17 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

09-15-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 07:54 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

09-17-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 01:25 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

09-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 05:30 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

09-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 08:36 μμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

09-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 11:10 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

09-26-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 01:56 πμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

09-28-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 05:58 πμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

09-30-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 12:25 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

10-02-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 09:56 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

10-05-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 09:55 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

10-07-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 10:23 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

10-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 09:00 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

10-12-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 04:32 μμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

10-14-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 09:11 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

10-16-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 11:58 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

10-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 02:08 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

10-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 04:39 πμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

10-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 08:14 πμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

10-25-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 01:25 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

10-27-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 08:38 μμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

10-30-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 06:11 πμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

11-01-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 05:53 μμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

11-04-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 06:32 πμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

11-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 06:00 μμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

11-09-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 02:23 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

11-11-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 07:06 πμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

11-13-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 08:57 πμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

11-15-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 09:34 πμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

11-17-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 10:40 πμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

11-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 01:38 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

11-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 07:12 μμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

11-24-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 03:16 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

11-26-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 01:25 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

11-29-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 01:11 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

12-01-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 01:50 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

12-04-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 02:01 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

12-06-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ζυγό στις 11:47 πμ  Είναι καιρός να ισορροπήσετε σε κάποιο κλάδο της ζωής σας. Ζητείστε βοήθεια για να έχετε την άποψη και κάποιου άλλου σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Η βοήθεια σε  νομικά θέματα ή την δικαιοσύνη θα σας φανεί χρήσιμη.

12-08-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό στις 05:45 μμ  Περίοδος για να αυξήσετε  τις ψυχικές ικανότητες. Οι ενέργειες του Σκορπιού δίνουν τη δυνατότητα αναγέννησης. Είναι ο καιρός να ξεπεράσετε μια παλιά συνήθεια.

12-10-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Τοξότη στις 07:55 μμ  Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, το ταξίδι, η δραστηριότητα, και ο συντονισμός στις πεποιθήσεις σας είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Συντονιστείτε στη φιλοσοφία της ζωής σας και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για να απεικονίσετε ποιος είστε τώρα, εάν είναι απαραίτητο. Να είστε ενθουσιώδης και κινηθείτε πέρα από αυτό που ξέρετε. Ταξίδι έξω από τη γειτονιά σας, από το στενό σας περιβάλλον. Ο στόχος σας εδώ είναι να συντονιστείτε στην ανάγκη σας για  ελευθερία, μετακίνηση, και  εξερεύνηση.

12-12-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 07:42 μμ  Είναι χρόνος να κινηθείτε επάνω στη σκάλα. Αυτή  είναι Σελήνη προσανατολισμένη σε επιτεύγματα. Δείτε λοιπόν ποιο βουνό θέλετε να αναρριχηθείτε και να κάνετε ένα μεθοδικό σχέδιο για να φθάσετε εκεί. Ο Αιγόκερος είναι το ζώδιο της ευθύνης και της ωριμότητας. Αποφασίστε για τι θέλετε να είστε αρμόδιος  και τι όχι. Λάβετε μέτρα για να κάνετε τη ζωή σας ασφαλή μέσω των απτών, πρακτικών επιτευγμάτων. Θα αισθανθείτε μεγάλοι.

12-14-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Υδροχόο στις 07:10 μμ  Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου! Αυτή είναι η Σελήνη που ενεργοποιεί την επιθυμία μας να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου - μπορεί να είναι κοινότητα ή μέλος μιας ομάδας φίλων. Έτσι κοινωνικοποιηθείτε και προφθάστε τους φίλους σας ή προσχωρήστε σε μια οργάνωση με μια αιτία κοντά στην καρδιά σας. Αυτή είναι επίσης η Σελήνη  που υπογραμμίζει την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, μοναδικοί, και ελεύθεροι. Ο στόχος εδώ είναι να συνδεθείτε με άλλους και να είστε ο μοναδικός, πρωτότυπος εαυτός σας.

12-16-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Ιχθείς στις 08:24 μμ  Είναι η Σελήνη του νερού, η Σελήνη των αδύτων. Συντονιστείτε με τον  ενδότατο εαυτό σας και τα όνειρα και τα ιδανικά σας μέσω της περισυλλογής ή απλά μείνετε ήσυχος και γαλήνιος για  να δημιουργήσετε τη συναισθηματική ηρεμία. Συνδεθείτε με την πνευματικότητά σας με την παρατήρηση ενός όμορφου ηλιοβασιλέματος ή το άκουσμα ενός ιδιαίτερα όμορφου κομματιού  μουσικής. Ο στόχος εδώ είναι να βάλετε τον εαυτό σας  στην κατάσταση όπου αισθάνεστε τη σύνδεσή σας με όλα και τον καθένα και να συντονιστείτε με τα όνειρά σας.

12-19-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό στις 00:52 πμ  Καιρός για δράση, δημιουργικότητα και φυσική δραστηριότητα. Μια περίοδος για πρωτοτυπία και νέες αρχές. Προσοχή όμως στην υπερβολική παρορμητικότητα.

12-21-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Ταύρο στις 08:52 πμ  Καιρός να εδραιώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, να οριστικοποιήσετε μια συμφωνία. Καλή περίοδος για να κάνετε απολογισμό των οικονομικών σας και να εργαστείτε για επενδύσεις ή σχέδια αποταμίευσης.

12-23-2004, η Σελήνη εισέρχεται στους Διδύμους στις 07:33 μμ  Είναι ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσετε νέες επιχειρήσεις, μια καινούργια δουλειά, να βελτιώσετε την υγεία σας, την ενέργεια σας, το εισόδημα σας, την γονιμότητα σας. Γενικά είναι ο καιρός για να έχετε αυξήσεις στη ζωή σας. Συγκεντρωθείτε σε θέματα συγγραφικά, κάντε ταξίδια. Όμως δεν είναι κατάλληλος χρόνος για να πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να αλλάζει γνώμη μέσα στις επόμενες 48 ώρες που η Σελήνη διέρχεται τους Δίδυμους.

12-26-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Καρκίνο στις 07:39 πμ  Καιρός για βελτιώσεις και διορθώσεις στο σπίτι. Οικογενειακά θέματα μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν. Χρόνος κατάλληλος για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

12-28-2004, η Σελήνη εισέρχεται στον Λέοντα στις 08:15 μμ  Είναι καιρός για να ξεφορτωθείτε τις παλιές συνήθειες, τις μανίες, να ξεπεράσετε ασθένειες και κάθε αρνητική σκέψη. Καιρός για περισσότερο κοινωνική ζωή και να αυξήσετε τη δημιουργικότητα σας. Ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά και ακόμα φροντίστε τα μαλλιά σας, ασχοληθείτε με τη φόρμα τους!

12-31-2004, η Σελήνη εισέρχεται στην Παρθένο στις 08:34 πμ  Καιρός για να οργανωθείτε, προσγειωθείτε και αυξήσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες. Εξαιρετικός χρόνος για  θεραπείες και να βοηθάτε τους άλλους, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.