ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μεταφράσεις οn line, επιτυχία στα απλά κείμενα. Δεν προσφέρεται για εξειδικευμένα κείμενα
www.dictionary.com/translate
www.freetranslation.com
officeupdate.lhsl/com
-Μεταφράζει από 27 γλώσσες, όχι όμως με μεγάλη επιτυχία. Διαθέτει Iinks για άλλα λεξικά, γλωσσάρια, γραμματική και παιχνίδια
Μεταφράζει έγγραφα και κείμενα από Τα αγγλικά στα ελληνικά. Το κείμενο στέλνεται και οn line.