Υπολογισμός σεληνιακού Περιγείου και Απογείου


Για να δείτε την ημερομηνία, ώρα και απόσταση των σεληνιακών περιγείων και απογείων για ένα δεδομένο έτος, εισάγετε το έτος στο κουτί παρακάτω και πατείστε "Υπολογισμός". Εξαρτώμενο από την ταχύτητα του υπολογιστή σας, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Απαιτείται ο browser που διαθέτετε να υποστηρίζει Javascript και να είναι ενεργοποιημένη. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται στον υπολογιστής σας, οπότε είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε την σελίδα αυτή στον υπολογιστή σας και να κάνετε σε αυτόν τους υπολογισμούς χωρίς σύνδεση στο Internet.

Έτος:

Περίγεια και Απόγεια

Νέα και Γεμάτη Σελήνη

Ο Πίνακας Περιγείου και Απογείου

'Ολες οι ημερομηνίες και ώρες είναι σε παγκόσμια ώρα (UTC). Για να μετατραπούν σε τοπική ώρα προσθέστε ή αφαιρέστε την διαφορά ανάμεσα στη ώρα ζώνης σας και UTC, προσέχοντας να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε αλλαγή εξαιτίας θερινής ώρας όταν είναι σε ισχύ. Για κάθε περίγειο και απόγειο δίνεται η απόσταση σε χιλιόμετρα ανάμεσα στα κέντρα της Γης και της Σελήνης. Οι αποστάσεις Περιγείου και Απογείου είναι συνήθως ακριβείς με απόκλιση λίγων χιλιομέτρων συγκρινόμενες με τις τιμές που υπολογίζονται με την definitive ELP 2000-82 θεωρία της σεκηνιακής τροχιάς. Το μέγιστο σφάλμα μεταξύ των ετών 1977 έως 2022 είναι 12 km για την απόσταση του Περιγείου και 6 km για την απόσταση περιγείου.

Το πλησιέστερο περίγειο και το πλέον απομακρυσμένο απόγειο του έτους σημειώνονται με "++" αν είναι πλησιέστερα χρονικά κατά την Πανσέληνο ή "--" αν είναι χρονικά πλησιέστερα στη Νέα Σελήνη. Άλλα κοντά στομέγιστο απόγεια και περίγεια σημειώνονται με ένα χαρακτήρα, που πάλι δείχνει την πλησιέστερη φάση. Τους χαρακτήρες αυτούς ακολουθεί το διάστημα ανάμεσα στη στιγμή του περιγείου ή απογείου και την πλησιέστερη Νέα Σελήνη ή Πανσέληνο. Τα ακρότατα συσσωρεύονται στα βραχύτερα διαστήματα, με μικρότερη τάση προς τους μήνες που περιβάλλουν το περιήλιο της Γης κατά τις αρχές Ιανουαρίου. Το "F" δηλώνει ότι το περίγειο ή απόγειο είναι πλησιέστερα στην Πανσέληνο, και το "N" ότι είναι πλησιέστερα στη Νέα Σελήνη. Το σύμβολο δηλώνει αν το περίγειο ή απόγειο είναι πριν ("-") ή μετά ("+") την δηλούμενη φάση, ακολουθούμενο από το διάστημα των ημερών και ωρών. Ψάξτε για θετικά σύμβολα για ευκαιρίες φωτογράφησης όταν έχουμε Πανσέληνο κοντά στο Απόγειο και το Περίγειο.

Ο Πίνακας των φάσεων της Σελήνης

Αυτός ο πίνακας δίνει το χρόνο όλων των νέων και πλήρων σεληνών για το επιλεγμένο έτος, όπως επίσης την τελευταία φάση του προηγούμενου έτους και την πρώτη φάση του επόμενου έτους.

Βιβλιογραφία

Meeus, Jean. Astronomical Algorithms . Richmond: Willmann-Bell, 1998. ISBN 0-943396-63-8.
Η ουσιαστική αναφορά για αστρονομία υπολογισμού θέσεων . Ο υπολογισμός του χρόνου και της απόστασης περιγείου και απογείου γίνεται  χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που δίνεται στο κεφάλαιο 48.

Meeus, Jean. Astronomical Formulas for Calculators, Fourth Edition . Richmond: Willmann-Bell, 1988. ISBN 0-943396-22-0.
Αυτό το βιβλίο, ξεπεράστηκε κατά πολύ από τους πιο ακριβείς αλγορίθμους που δίνονται στο Astronomical Algorithms, παραμένει όμως αξιόλογο όταν το μέγεθος του και η ταχύτητα είναι σημαντικότερα από την ακραία ακρίβεια. Η ημερομηνία και ώρα των φάσεων της Σελήνης υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που δίνεται στο κεφάλαιο 32, και έχουν ακρίβεια 2 λεπτών, περισσότερο από αρκετό για τους σκοπούς μας. Η πιο επεξεργασμένη μέθοδος στο κεφάλαιο 47 του Astronomical Algorithms ελαττώνει το μέγιστο σφάλμα σε 17.4 δευτερόλεπτα (και το μέσο σφάλμα σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα), αλλά θα αύξανε σημαντικά το μέγεθος και το χρόνο για αυτή τη σελίδα, και τον χρόνο υπολογισμού για κάθε ενημέρωση.

Chapront-Touzι, Michelle and Jean Chapront. Lunar Tables and Programs from 4000 B.C. to A.D. 8000 . Richmond: Willmann-Bell, 1991. ISBN 0-943396-33-6.
Αν χρειάζεστε πιο ακριβείς υπολογισμούς της θέσης της Σελήνης από αυτούς που δίνουν οι παραπάνω αναφορές, θα καταλήξετε μάλλον εδώ. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει την ELP 2000-85 θεωρία που, αν και λιγότερο ακριβείς από την ELP 2000-82, έχει δοκιμαστεί για την σταθερότητα της για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. ELP 2000-85 παράγει προβλέψεις του σεληνιακού μήκους με ακρίβεια 0.0004 μοιρών για τα έτη 1900 έως 2100, και 0.0054 μοιρών για την περίοδο 1500 έως 2500.

Chapront-Touzι, Michelle and Jean Chapront. Lunar solution ELP 2000-82B.
Αυτή είναι η πιο ακριβής ημιαναλυτική θεωρία κίνησης της Σελήνης για παρατηρήσεις κοντά στην παρούσα εποχή. Αρχεία γλώσσας μηχανής για όλους τους πίνακες και ένα δείγμα προγράμματος σε FORTRAN,που τους χρησιμοποιεί για να υπολογίσει σεληνιακές εφημερίδες προσφέρεται από το Astronomical Data Center στο NASA Goddard Space Flight Center με FTP από το Internet, ή σε CD-ROM, μαζί με μια μεγάλη ποικιλία άλλων αστρονομικών καταλόγων και πινάκων. Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ειδικούς στην αστρονομία θέσεων και υπολογισμού. Αν δεν το καταλαβαίνετε μη με ρωτήσετε για βοήθεια.

Inconstant Moon: Moon at Perigee and Apogee

Earth and Moon Viewer

Astronomy and Space resources


από John Walker
May 5, 1997 μεταφρασμένο από τον Παναγιώτη Τουμπανιάρη 14 Σεπτεμβρίου 2002
Αυτό το έγγραφο είναι στο public domain.