ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ένα βασίλειο κυβερνιέται με νόμους που τηρούνται.
Ένας πόλεμος κερδίζεται με στρατηγήματα.
Όμως τα όντα υπό τον ουρανό κερδίζονται όλα
με την απραξία.
Πώς το ξέρω;
Απ΄ αυτό:

Όσο περισσότερες απαγορεύσεις υπάρχουν και περιορισμοί
τόσο φτωχότεροι θα είναι οι άνθρωποι.
Όσο περισσότερα ακονισμένα όπλα υπάρχουν
τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σύγχυση και η αταξία.
Όσο περισσότεροι είναι οι επιτήδειοι τεχνίτες
τόσο αλλόκοτες επινοήσεις θα κάνουν.
Όσο περισσότεροι νόμοι και ορισμοί υπάρχουν
τόσο περισσότεροι θα είναι οι κλέφτες και οι ληστές.
Γι΄ αυτό ο σοφός λέει:
"Δεν έχω ανάμιξη" οι άνθρωποι θα αλλάξουν μόνοι τους.
"Προτιμώ την ησυχία" ολαός θα διορθωθεί μόνος του.
"Δεν κάνω τίποτα" οι άνθρωποι θα προκόψουν μόνοι τους.
"Δεν έχω επιθυμίες" ο λαός θα βρει μόνος του το απελέκητο ξύλο".
Πηγή: Tao Te King, Lao Tse (μετ. Μάνια Σεφεριάδη), Ερμής, Αθήνα, 3η έκδοση, 1995, σελ 135