ΣΟΦΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι θάλασσες και οι μεγάλοι ποταμοί
βασιλιάδες είναι για τα λαγγάδια και τις νεροσυρμές
γιατί ίδιον τους είναι να παίρνουν την χαμηλότερη θέση
κι έτσι να αποκτούν την βασιλεία τους.
Ο σοφός, αν θέλει να ΄ναι πάνω από τον λαό,
πρέπει με τα λόγια του να ξέρει να παίρνει την χαμηλότερη θέση
κι αν θέλει να οδηγήσει το λαό πρέπει να έρχεται τελευταίος.
Μονάχα έτσι μπορεί να είναι από πάνω
χωρίς να ρίχνει στους ανθρώπους το βάρος του
και μονάχα έτσι μπορεί, χωρίς να τους γίνεται εμπόδιο,
να τους οδηγεί.
Γι΄αυτό όλα τα όντα οδηγούνται ευχάριστα από τον σοφό
χωρίς να τους γίνεται βάρος.
Δεν ανταγωνίζεται κανένα
και γι΄αυτό κανείς δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί.
Πηγή: Tao Te King, Lao Tse (μετ. Μάνια Σεφεριάδη), Ερμής, Αθήνα, 3η έκδοση, 1995, σελ 153