Οι αστρολογικές προβλέψεις για  τον Δεκέμβριο 2003-Ιανουάριο 2004isass.exe win2000

 isass.exe win2000

      Η σελίδα αυτή  φιλοξενεί δίμηνες αστρολογικές προβλέψεις, οι οποίες  αφορούν την πραγματοποίηση των στόχων που θέτουν άτομα γεννημένα την αντίστοιχη περίοδο σε κάθε ζώδιο. Οι αστρολογικοί παράγοντες των οποίων η επίδραση  εξετάζεται είναι η ικανότητα αυτοεπιβεβαίωσης (πλανήτης Άρης), η ικανότητα επέκτασης και κατανόησης (πλανήτης Δίας), η ικανότητα υπευθυνότητας, οργάνωσης και συνειδητοποίησης (πλανήτης Κρόνος), η ικανότητα ελευθερίας (πλανήτης Ουρανός), η ικανότητα να επιτρέπει κάποιος στους άλλους να εκφράσουν τα συναισθήματα τους (πλανήτης Ποσειδώνας) και η ικανότητα σταθεροποίησης μιας σχέσης  (πλανήτης Πλούτωνας). Όσοι διαβάσουν προσεκτικά τις προβλέψεις και για τα 12 ζώδια θα διαπιστώσουν κάποια κοινά σημεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ευνοϊκές όψεις π.χ. στο Κριό από κάποιο από τους παραπάνω πλανήτες, αφού ο Κριός συνεργάζεται αρμονικά με το ζώδιο του Λέοντα και του Τοξότη (ζώδια του στοιχείου της Φωτιάς), θα είναι αντίστοιχα ευνοϊκές και για τα δύο άλλα ζώδια. Οι δυσαρμονικές όψεις από την άλλη πλευρά, π.χ. στον Κριό, θα έχουν επίσης δυσαρμονική επίδραση στον Ζυγό, στον Αιγόκερω και στον Καρκίνο (ζώδια του παρορμητικού Σταυρού). Κατά συνέπεια και οι προβλέψεις θα έχουν αρκετά κοινά σημεία. isass.exe win2000

 isass.exe win2000


A Κριός 21/3 – 21/4 : Το δίμηνο αυτό είναι μια περίοδος ιδιαίτερης ενεργητικότητας και δραστηριότητας για τους Κριούς. Οι γεννημένοι την 8η έως την 12η ημέρα του ζωδίου θα πρέπει να καταβάλουν αρκετή προσπάθεια για να  εκφράσουν την υπευθυνότητα και οργανωτικότητα τους την περίοδο αυτή. Ενεργοποιώντας την ικανότητα να επιτρέπουν στους άλλους να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, θα ξεπεράσουν την ένταση κατά την πραγματοποίηση των στόχων τους, οι γεννημένοι την 11η έως και 13η ημέρα του ζωδίου. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους.isass.exe win2000

B Ταύρος 21/4 – 20/5 : Οι γεννημένοι την 18η ως και την 19η ημέρα του ζωδίου, θα έχουν την ευκαιρία για επέκταση και κατανόηση. Ειδικά οι γεννημένοι μεταξύ 8ης και 13ης ημέρας  θα μπορέσουν να οργανώσουν τον χώρο που τους ενδιαφέρει. Οι γεννημένοι την 11η ως και την 13η ημέρα του ζωδίου θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους αν δεν χειριστούν προσεκτικά, θέματα έκφρασης των δικαιωμάτων και συναισθημάτων των άλλων. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους, αν αποδεχτούν τα κατακτημένα δικαιώματα των άλλων. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα του ζωδίου θα έχουν το απαραίτητο δυναμικό για να πραγματοποιήσουν συνεργασίες σημαντικές για το μέλλον τους.isass.exe win2000

C  Δίδυμοι  21/5 – 20/6 : Οι γεννημένοι στο ζώδιο των Διδύμων θα έχουν στη διάθεση τους μεγάλα ποσά ενέργειας, για να την χρησιμοποιήσουν στο χώρο της επικοινωνίας και αυτοπαρουσίασης. Οι γεννημένοι την 11η έως και 13η ημέρα   θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους δίνοντας την ευκαιρία στους άλλους να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και τα δικαιώματα τους. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα πρέπει να προσέξουν ώστε η έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους να μην τους οδηγήσει σε αυταρχική, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Οι γεννημένοι την 18η ως και την 19η ημέρα  έχουν στη διάθεση τους μεγάλο δυναμικό επέκτασης και κατανόησης, που όμως δεν θα πρέπει να τους οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των καταστάσεων. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους. isass.exe win2000

D Καρκίνος 21/6 – 21/7 : Οι γεννημένοι την 8η έως την 12η ημέρα του ζωδίου θα νοιώσουν έντονη την ανάγκη  να εκφράσουν την υπευθυνότητα και οργανωτικότητα τους την περίοδο αυτή. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα του ζωδίου, θα έχουν την ευκαιρία για επέκταση και κατανόηση υλοποιώντας τους στόχους τους. Οι γεννημένοι στο ζώδιο αυτό,  με την ενέργεια τους ανεβασμένη  σε υψηλά επίπεδα, θα έχουν μεγάλες πιθανότητες  να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους, αν είναι προσεκτικοί ώστε να μην περάσουν στην υπερκόπωση και την επιθετικότητα, το διάστημα από 17/12/2003 έως 31/1/2004. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα του ζωδίου θα έχουν το αρμονικό δυναμικό για να πραγματοποιήσουν συνεργασίες σημαντικές για το μέλλον τους. Οι γεννημένοι τις δύο πρώτες  ημέρες του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην υλοποίηση των στόχων τους και να πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές. isass.exe win2000

E Λέων 22/7 – 21/8 : Οι γεννημένοι στο ζώδιο αυτό, θα έχουν στη διάθεση τους μεγάλα ποσά ενέργειας, για να απολαύσουν τη ζωή και να πραγματοποιήσουν νέες αρχές.  Οι γεννημένοι  την 20η ως και την 22η ημέρα θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους. Οι γεννημένοι την 11η έως και 13η ημέρα του ζωδίου θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους αν δεν χειριστούν προσεκτικά θέματα έκφρασης των δικαιωμάτων και συναισθημάτων των άλλων. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους, αν αποδεχτούν τα κατακτημένα δικαιώματα των άλλων.isass.exe win2000

F Παρθένος 22/8 – 21/9 : Ειδικά οι γεννημένοι μεταξύ 8ης και 13ης ημέρας  θα μπορέσουν να οργανώσουν τον χώρο που τους ενδιαφέρει. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα πρέπει να προσέξουν ώστε η έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους να μην τους οδηγήσει σε αυταρχική, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα του ζωδίου θα έχουν το αρμονικό δυναμικό για να πραγματοποιήσουν συνεργασίες σημαντικές για το μέλλον τους. Οι γεννημένοι τις δύο πρώτες ημέρες του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους, αν αποδεχτούν τα κατακτημένα δικαιώματα των άλλων.  isass.exe win2000

G Ζυγός 22/9 – 22/10 : Οι γεννημένοι στο ζώδιο αυτό, με την ενέργεια τους ανεβασμένη  σε υψηλά επίπεδα, θα έχουν μεγάλες πιθανότητες  να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους, αν είναι προσεκτικοί ώστε να μην «περάσουν» στην υπερκόπωση και την επιθετικότητα. Οι γεννημένοι την 8η έως την 12η ημέρα του ζωδίου θα πρέπει να καταβάλουν αρκετή προσπάθεια για να  εκφράσουν την υπευθυνότητα και οργανωτικότητα τους την περίοδο αυτή. Ενεργοποιώντας την ικανότητα να επιτρέπουν στους άλλους να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, θα ξεπεράσουν την ένταση κατά την πραγματοποίηση των στόχων τους, οι γεννημένοι την 11η έως και 13η ημέρα του ζωδίου. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους. isass.exe win2000

H Σκορπιός 23/10 – 21/11 : Οι γεννημένοι την 8η έως την 12η ημέρα του ζωδίου θα νοιώσουν έντονη την ανάγκη  να εκφράσουν την υπευθυνότητα τους και την ικανότητα οργάνωσης την περίοδο αυτή. Οι γεννημένοι την 18η ως και την 19η ημέρα του ζωδίου, θα έχουν την ευκαιρία για επέκταση και κατανόηση. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους, αν αποδεχτούν τα κατακτημένα δικαιώματα των άλλων. Οι γεννημένοι την 11η ως και την 13η ημέρα του ζωδίου θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους αν δεν χειριστούν προσεκτικά θέματα έκφρασης των δικαιωμάτων και συναισθημάτων των άλλων. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα  θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πραγματοποίηση συνεργασιών αφού θα κληθούν να κάνουν μετασχηματισμούς για την υλοποίηση τους. Αυξημένη ενεργητικότητα χαρακτηρίζει τους γεννημένους το τελευταίο δεκαήμερο του ζωδίου, από 1-16/12.isass.exe win2000

I Τοξότης 22/11 – 20/12 : Οι γεννημένοι στο ζώδιο αυτό θα έχουν στη διάθεση τους μεγάλα ποσά ενέργειας για πρωτοποριακές εφαρμογές και νέες αρχές. Οι γεννημένοι την 18η ως και την 19η ημέρα του ζωδίου έχουν στη διάθεση τους μεγάλο δυναμικό επέκτασης και κατανόησης, που όμως δεν θα πρέπει να τους οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των καταστάσεων. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα έχουν έντονη επιθυμία για σταθεροποίηση των σχέσεων τους. Η παρορμητικότητα τους όμως θα πρέπει να ελεγχθεί, ώστε  να μην τους οδηγήσει σε αυταρχική, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Οι γεννημένοι την 11η έως και 13η ημέρα  θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους δίνοντας την δυνατότητα στους άλλους να εκφράσουν τα συναισθήματα  και τα δικαιώματα τους. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους.isass.exe win2000

J Αιγόκερως 21/12 – 19/1 : Οι γεννημένοι την 10η έως και 13η ημέρα του ζωδίου θα πρέπει να εκφράσουν την υπευθυνότητα και διοικητική τους ικανότητα την περίοδο αυτή, ξεπερνώντας  κάποια εμπόδια που θα προέρχονται από τα συναισθήματα τους. Οι γεννημένοι το τελευταίο δεκαήμερο του ζωδίου, θα δουν να πραγματοποιούνται ευκολότερα τα σχέδια τους, με τη βοήθεια της έντονης ενεργητικότητας τους. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα, θα έχουν την κατάλληλη αρμονική στάση ώστε η επέκταση και κατανόηση να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα. isass.exe win2000

K Υδροχόος 20/1 – 18/2 : Οι γεννημένοι στο ζώδιο του Υδροχόου θα έχουν στη διάθεση τους μεγάλα ποσά ενέργειας, για να τα χρησιμοποιήσουν στο χώρο των κοινωνικών ομάδων και στην απόκτηση δικαιωμάτων. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους. Οι γεννημένοι την 11η ως και την 13η ημέρα του ζωδίου θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους αν δεν χειριστούν προσεκτικά θέματα έκφρασης των δικαιωμάτων και συναισθημάτων των άλλων. Οι γεννημένοι την τελευταία ημέρα του ζωδίου θα έχουν έντονη επιθυμία να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους.isass.exe win2000

L Ιχθείς 19/2 – 20/3 : Έντονη ενεργητικότητα χαρακτηρίζει τους γεννημένους το τελευταίο δεκαήμερο του ζωδίου, από 1-16/12/2003. Οι γεννημένοι την 20η ως και την 22η ημέρα θα πρέπει να προσέξουν ώστε η έντονη επιθυμία τους για σταθεροποίηση των σχέσεων τους να μην τους οδηγήσει σε αυταρχική, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Οι γεννημένοι την 18η ως και την 19η ημέρα του ζωδίου, έχουν στη διάθεση τους μεγάλο δυναμικό επέκτασης και κατανόησης, που όμως δεν θα πρέπει να τους οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των καταστάσεων. Οι γεννημένοι τις δύο πρώτες ημέρες του ζωδίου θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία στην πραγματοποίηση των στόχων τους. Οι  γεννημένοι μεταξύ 8ης και 13ης ημέρας του ζωδίου θα εκφράσουν αρμονικά την υπευθυνότητα και οργανωτική τους ικανότητα, την περίοδο αυτή. Οι γεννημένοι την 17η ως και την 21η μέρα του ζωδίου θα έχουν το κατάλληλο δυναμικό για να υλοποιήσουν συνεργασίες σημαντικές για το μέλλον τους.isass.exe win2000

 isass.exe win2000