Αναζητεί πληροφορίες για βιολογία, χημεία, φυσική κ.α
Χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία των καθηγητών και τις εργασίες φοιτητών
Αναζητεί φωτογραφίες και εικόνες
Αναζήτηση σε βάθος