Επικοινωνία με μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ADO contrlos.

Η εφαρμογή αυτή αποτελείται από τρία ADOData Control 6.0 (OLEDB) controls, ένα DataList control, ένα Hierachical Flexgrid control, τρια datacombo control και πέντε ετικέτες.
Ο κώδικας της εφαρμογής