============ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ==========
για το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Αθήνας

Εισάγετε το όνομα της πόλης που θέλετε να δείτε τις γεωγραφικές συντεταγμένες της
Γράψτε τους 5 πρώτους τουλάχιστον χαρακτήρες

ΓΕΩΓ. ΠΛΑΤΟΣ   ΓΕΩΓ. ΜΗΚΟΣ

ΠΟΛΗ