Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης:
Μήνα(2ψηφία)/Μέρα(2 ψηφία)/Έτος(4 ψηφία)
Βιορυθμοί με PHP3