Η αστρολογία - σαν οδός συνειδητοποίησης είναι κατά κύριο λόγο άγνωστη, γιατί διαρκώς και δημόσια η Αστρολογία περιπλέκεται με τον Εσωτερισμό (μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαγγελματίες μέντιουμ- αστρολόγοι κλπ.). Η αστρολογία είναι η προσπάθεια, να βρεθούν αλήθειες που αφορούν τη ζωή. Υπάρχουν πολλές αλήθειες και είναι πάντα για τον καθένα δεσμευτικές, όπου οι υποκειμενικές αλήθειες μπορούν να είναι εξίσου δεσμευτικές με τις εξωυποκειμενικές. Με την αναγνώριση-κατανόηση σχέσεων ανοίγονται νέοι δρόμοι που αφήνουν ή τέλος πάντων δίνουν στον άνθρωπο την προσωπική ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιος για την διαμόρφωση της ζωής του. Η Αστρολογία προσπαθεί να συνδέσει περιεχόμενα του ωροσκοπίου, των θέσεων των ουρανίων σωμάτων με την πραγματική ζωή.

Μεταξύ του 1817 (ας δεχτούμε αυτή την χρονολογία σαν απαρχή) και σήμερα έλαβε χώρα μια γιγάντια διαδικασία συνειδητοποίησης σε ότι αφορούσε εξωτερικά ενδιαφέροντα (π.χ. Τεχνολογία, Επιστήμη και Κράτος). Ο "μικρός άνδρας, η μικρή γυναίκα" "αποστρατεύτηκαν" -ξεδιαλέχτηκαν από το νεότερο ιστορικό παρελθόν, που σημαίνει ότι αναγκαίες προσωπικές εμπειρίες αντικαταστάθηκαν από εικόνες (Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Βίντεο κλπ). Αυτό σημαίνει ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν βιώνει πλέον ή δεν μπορεί να βιώσει, κάθε είδους κίνδυνοι αποφεύγονται ή τέλος πάντων τεχνολογικά, κρατικά ή επιστημονικά "απαγορεύτηκαν". Οι ατομικές ψυχικές ανάγκες και δυνατότητες εμπειρίας εμποδίζονται από την πραγματική αναστροφή των αξιών! Η προσπάθεια, να εξισορροπήσουμε την ίδια μας την "ψυχική ζωή", καταρρέει ήδη στην πρόθεση, γιατί εξωτερικές απαγορεύσεις, επομένως αλλοτρίωση, γίνονται σημαντικότερες από την ικανοποίηση των υποκειμενικών αναγκών μέσω βιωμάτων. Διαρκώς "μένει ο άνθρωπος στα μισά του δρόμου". Εξοντώνουμε εμάς τους ίδιους χάρη της κατανάλωσης.

Σήμερα "το να είσαι άνθρωπος" είναι ξεπεσμένο και υποκειμενικά και μαζικά η κατάπτωση δεν μπορεί να υπερβληθεί. Είναι το αποτέλεσμα της πίστης στην προόδο, στο απεριόριστο και το διανοητικό. Ότι απουσιάζει στο εσωτερικό, μπορεί να αντικατασταθεί εξωτερικά με την αυταπάτη!

Όποιος ανακαλύπτει τον ουρανό πάνω από μας, θα καταλάβει ότι η γη είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του Όλου. Ένα τμήμα όμως δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά από το Όλο. Τη Δράση δεν μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με τη Σκέψη.

Η αστρολογία είναι δράση που προκύπτει μέσα από την κατανόηση των σχέσεων της ζωής!