ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΗΛΙΟΥ - ΑΦΗΛΙΟΥ TΩΝ ΕΡΜΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΗ

ΗΜΈΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ

Αφήλιο Αφροδίτης

Περιήλιο Αφροδίτης

Αφήλιο Ερμή

Περιήλιο Ερμή

Αφήλιο Αρη

Περιήλιο Αρη