ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ

 

Το σύστημα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 1952 � 1956 και διδάχθηκε για πρώτη φορά από τον Wolfgang Doebereiner στην τότε νοτιογερμανική αστρολογική σχολή  στο Μόναχο σαν «Η διδασκαλία των ρυθμών του Μονάχου» από το 1956 � 1959.

Η διαφορά με τα υπάρχοντα συστήματα βρίσκεται στο εξής: πολύ συχνά έχετε ερμηνείες βάσει κάποιων αστρικών συνδυασμών και μετά πρέπει να αναζητήσετε σε ποιο επίπεδο συμβαίνει αυτό. Το βιώνω σε μένα, το βιώνω στον άλλο. Ακόμη δεν βρίσκετε ποια είναι η σχέση ενός συμβάντος με το άτομο, στο οποίο συμβαίνει. Με άλλα λόγια υπολογίζετε ένα συμβάν και το αν το πρόσωπο στο οποίο συμβαίνει ή προβλέπεται να συμβεί, μπορεί να είστε εσείς ο ίδιος ή ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει καμμιά αντιληπτή σχέση με το συμβάν το πρόσωπο στο οποίο συμβαίνει. Όμως στο σύστημα αυτό που θα δούμε, σ΄ένα αστρικό συνδυασμό βλέπετε τόσο την προδιάθεση που έρχεται στην επιφάνεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά και το με αυτή συνδεδεμένο γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι έχετε  την ευκαιρία, να αντιληφθείτε πραγματικά το συμβάν.  Υπάρχει δηλαδή μια ορισμένη επιθυμία συμβάντος και εξ αιτίας αυτής της επιθυμίας αναζητείται το αντίστοιχο γεγονός. Και μόνο τότε έχετε μια συμφιλιωμένη ή τουλάχιστο αντιληπτή σχέση, με αυτό που ονομάζεται πεπρωμένο ή μοίρα. Μάλλον αυτός είναι ο βαθύτερος ρόλος της αστρολογίας. Γιατί η αστρολογία δίνει τη δυνατότητα αντίληψης του πως πραγματοποιούνται τα περιεχόμενα. Από τη στιγμή που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία δηλαδή πως πραγματώνεται μια προδιάθεση σε ένα εξωτερικά αισθητό συμβάν, έχει αυτό τις συνέπειες του για τη στάση μας και τις αντιλήψεις μας στη ζωή.

 

 

Ο αστρολογικός κύκλος

 

 

Οι θέσεις των ουρανίων σωμάτων στο χώρο, στις τρεις διαστάσεις ή πιο σωστά στις τέσσερεις, μια που πρέπει να συμπεριληφθεί και ο χρόνος, είναι αρκετά δύσκολο να απεικονιστούν πάνω στο χαρτί. Για το λόγο αυτό οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν  ένα κύκλο για να απεικονίσουν τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων, γνωστό σαν αστρολογικό χάρτη. Η τοποθέτηση των συμβόλων των ουρανίων σωμάτων πάνω στον κύκλο γίνεται με βάση την εαρινή ισημερία. Σύμφωνα λοιπόν με την εαρινή ισημερία η θέση του �Ηλιου κατά την στιγμή αυτή οριοθετεί το σημείο αρχής του κύκλου με το ζώδιο του Κριού, για 30 μοίρες. Ως γνωστόν ο κύκλος χωρίζεται σε 360 μοίρες. Κάθε 30 μοίρες αντιστοιχούν σε ένα ζώδιο με την ακόλουθη σειρά. Κριός � Ταύρος � Δίδυμοι � Καρκίνος � Λέων � Παρθένος � Ζυγός � Σκορπιός � Τοξότης � Αιγόκερως � Υδροχόος � Ιχθείς. Υπάρχουν συνολικά 12 ζώδια. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι τα ζώδια ΔΕΝ είναι το ίδιο με τους αστερισμούς που, αν και έχουν τα ίδια ονόματα καταλαμβάνουν στον ουράνιο θόλο διαφορετική έκταση και δεν είναι ισοκατανεμημένοι ανά 30 μοίρες.

 

Υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος με τις δικές του διαιρέσεις ή πιο σωστά υπάρχει μια ακόμη διαίρεση σε 12-δώδεκα τομείς που συνδέεται, φυσικά με τον χρόνο, αλλά και τον τόπο που βρισκόμαστε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή πάνω στη Γη. Είναι οι 12 οίκοι, που προκύπτουν από τον Ωροσκόπο δηλαδή από το ζώδιο που ανατέλλει την συγκεκριμένη στιγμη στον τόπο που βρισκόμαστε. Ο Ωροσκόπος είναι η αρχή του 1ου οίκου και οι επόμενοι 11-ένδεκα προκύπτουν από την θέση που θα είχε ο Ωροσκόπος για τον συγκεκριμένο τόπο, με βάση το γεωγραφικό του μήκος και πλάτος, μετά από 2, 4 , 6, 8, 10 μέχρι και 22 ώρες μετά. Η αρχή του  10ου  οίκου ονομάζεται Μεσουράνημα και είναι στην ουσία το σημείο του ζωδιακού κύκλου που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας την ώρα που μας ενδιαφέρει το ωροσκόπιο.

 

 

 

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ

 

ή

 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

 

 

Για να γίνει αντιληπτή αυτή η διαίρεση θα δώσουμε ένα παράδειγμα.

Ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα κομμάτι πηλό. Αυτό που βλέπουμε, το κομμάτι πηλού, η παρουσία του, η υλική του εμφάνιση είναι αυτό που αντιστοιχεί στο πρώτο τεταρτημόριο, στην υλική πρωταρχική αιτία. Αυτό το κομμάτι πηλού σαν τμήμα του χώρου είναι ακίνητο, ηρεμεί και διατηρεί την εσωτερική του ηρεμία.

Και ξαφνικά περνάει κάποιος, βλέπει τον πηλό και λέει:

�Αα, θα φτιάξω ένα αγγείο!�.

Το γεγονός όμως ότι από τον πηλό μπορεί να γίνει ένα βάζο, ένα ποτήρι, ή ένα δοχείο δίνει στον πυλό κάποιες δυνατότητες, με άλλα λόγια ο πηλός έχει μια σειρά από δυνατότητες που του δίνονται από την υλική του διαμόρφωση.

Το ότι τώρα αυτές οι δυνατότητες παίρνουν μορφή οφείλεται σε κάποιον που δρα, επιδρά: στην προκειμένη περίπτωση ο αγγειοπλάστης, που παρορμείται από τον πηλό. Αυτό σημαίνει ότι η παρόρμηση, για μια μορφοποιητική αλλαγή έρχεται από τον αγγειοπλάστη καθώς αυτός συλλαμβάνει τις δυνατότητες του πυλού καθώς του έρχεται η ιδέα ότι από αυτό το υλικό μπορεί να φτιάξει, ένα δοχείο, ένα ποτήρι, ή ένα βάζο. Ο αγγειοπλάστης είναι λοιπόν η προξενητική αιτία για την αλλαγή που υφίσταται ο πυλός: είναι δηλαδή αυτό που αντιπροσωπεύει το τρίτο τεταρτημόριο.

Έτσι φτάνουμε στη μορφοποίηση, του πυλού σε ένα βάζο, σε ένα ποτήρι, σε ένα δοχείο. Αυτό αντιπροσωπεύει το δεύτερο τεταρτημόριο με την έννοια της μορφοποιητικής αιτίας.

Εφ όσον λοιπόν τελειώσαμε με το φορμάρισμα του πηλού και το αγγείο έλαβε μορφή, έχουμε πια το αποτέλεσμα μπροστά μας. Με το αποτέλεσμα αυτό απελευθερώνεται και η σημασία όπως και ο προσδιορισμός της όλης δράσης.

Αν το αγγείο θα χρησιμοποιηθεί σε μια τελετή ή θα είναι κανάτα, ή αν το βάλουμε στην άκρη ή ακόμα αν θα σπάσει, αυτό το αντιπροσωπεύει το τέταρτο τεταρτημόριο, σαν την μη προμελετημένη σημασία, που ουσιαστικά μεταφέρει το πεπραγμένο μαζί του. Γυρνώντας πάλι στο παράδειγμα με τον πηλό πρέπει να προσθέσουμε ότι η ερώτηση, αν από τον πηλό θα προέλθει ένα βάζο ή ένα ποτήρι, ή μια κούπα, απαντιέται στο τρίτο τεταρτημόριο δηλαδή στον προξενούντα, που χρησιμοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του πυλού, του συγκεκριμένου κομματιού, που αντιπροσωπεύεται από το πρώτο τεταρτημόριο.

Έτσι για να επαναλάβουμε έχουμε:

Το υλικό = Ι. τεταρτημόριο, που με το σύνολο των δυνατοτήτων του προκαλεί, υποδαυλίζει μια ιδέα = ΙΙΙ τεταρτημόριο. Η δημιουργία ή μορφοποίηση = ΙΙ τεταρτημόριο, που φτιάχνει ένα χώρο με συγκεκριμένη σημασία = ΙV τεταρτημόριο

Τι - Πως - Γιατί - Προς τα που

 

 


                                                     IV                  III

                                            Προς τα  που;       Γιατί;

 

                                                   I                      II

                                                     Τι;                   Πως;

 

 

 

 

Αν τώρα δεχτούμε ότι το ωροσκόπιο μας δίνει ένα σκιαγράφημα των κληρονομικών στοιχείων του ανθρώπου τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρακάτω αντιστοιχία:

1ο τεταρτημόριο: Όλες οι κλίσεις, προδιαθέσεις που γίνονται φανερές, ορατές, το ίδιο το άτομο, στην εμφάνισή του και γενικότερα στη λειτουργία του στο χώρο.

 

2ο τεταρτημόριο: Όλες οι προδιαθέσεις, που γίνονται ορατές, αντιληπτές μέσω του ατόμου, οι χειρονομίες του και ότι το άτομο γεννά καθώς και όλα όσα το άτομο παράγει σαν έκφραση.

Το πάνω μέρος του ωροσκοπίου δείχνει τις προδιαθέσεις που εκδηλώνονται στον εξωτερικό κόσμο.

 

3ο τεταρτημόριο: Οι προδιαθέσεις, που μας κάνουν, δένουν με αυτά που συναντάμε, για να μας δώσουν τη δυνατότητα αλλαγής. Αυτό που συναντάμε μπορεί να είναι πρόσωπο ή περιεχόμενο του κόσμου των ιδεών μας και της φαντασίας μας.

 

4ο τεταρτημόριο: Η σημασία που έχει αποκτήσει η εξελικτική μας διαδικασία. Όλες οι προδιαθέσεις που μπορούν να προστεθούν, να αποδοθούν, στο �αθάνατο� την πραγματικότητα στο σύνολό της.

 

Για να κάνουμε πιο παραστατικά κι έτσι κατανοητά αυτά που αφορούν τα τεταρτημόρια του ωροσκοπίου θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο ενός δέντρου και της λειτουργίας τους μέσα στις τέσσερις εποχές του χρόνου.

 

1ο τεταρτημόριο: Το δέντρο μεγαλώνει, αναπτύσσεται μέσα στο χώρο που έχει στη διάθεσή του.

 

2ο τεταρτημόριο: Μέσω των καρπών του, αυτά δηλαδή που παράγει, δεν μεγαλώνει το ίδιο, αλλά οι καρποί μεγαλώνουν, για να αποκτήσουν τελικά την ανεξαρτησία τους.

 

3ο τεταρτημόριο: Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη γονιμοποίηση που προξενείται από μια εξωτερική διαδικασία. Σαν παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε τον άνεμο.

 

4ο τεταρτημόριο: Στον καρπό που έχει πια φύγει από το δέντρο φαίνεται και η σημασία της διαδικασίας.

 

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΟΙΚΟΙ

 

Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι είναι πλέον σκόπιμο να περάσουμε στο διαχωρισμό των τεταρτημορίων σε οίκους, όπως φυσικά και όλου του ωροσκοπίου.

Σε γενικές γραμμές το κάθε τεταρτημόριο μπορεί να χωριστεί σε τρεις οίκους, που αντιστοιχούν στα παρακάτω:

 

1ος οίκος: Δείχνει αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε στο τεταρτημόριο, την ουσία του θέματος.

2ος οίκος: Δείχνει το είδος της εκάστοτε σύνθεσης αυτού που μελετάμε.

3ος οίκος: Δείχνει την εκάστοτε λειτουργία, αυτού που εκφράζει το τεταρτημόριο που εξετάζουμε.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση της παραπάνω υποδιαίρεσης με τους τρεις πρώτους οίκους μόνο. Δίνουμε ένα παράδειγμα για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα.

Οι οίκοι 7, 8, 9 αντιστοιχούν στο 3ο τεταρτημόριο και είναι ο 7ος ο 1ος του 3ου τεταρτημορίου, ο 8ος ο 2ος οίκος του 3ου τεταρτημορίου , και ο 9ος ο 3ος οίκοςι του 3ου τεταρτημορίου.

Στη συνέχεια θα δώσουμε τις αντιστοιχίες των δώδεκα σπιτιών στην ανθρώπινη συμπεριφορά και λειτουργία με περιληπτικό και καμιά φορά επιγραμματικό τρόπο, για να αναλύσουμε αργότερα το κάθε οίκο ξεχωριστά.

 

1ος οίκος: Η εμφάνιση, το ενεργειακό δυναμικό για την κατάληψη του γύρω χώρου, το πως αντιλαμβανόμαστε το άτομο που έχει αυτό το ωροσκόπιο.

2ος οίκος: Ο τρόπος **** στησίματος στο χώρο.

3ος οίκος: Η λειτουργία, οι κινήσεις του στο χώρο. Οι τρεις αυτοί οίκοι αφορούν  την υλική υπόσταση του ανθρώπου.

4ος οίκος: Συνάθροιση του ατόμου. Το δυναμικό της έκφρασης. Η κύηση του συναισθήματος.

5ος οίκος: Το είδος της διαμόρφωσης της έκφρασης, τελικά η ορμή της ζωής.

6ος οίκος: Οι λειτουργίες μέσα από την ορμή της ζωής. Η καθοδήγηση της ορμής της ζωής απέναντι στις υπάρχουσες συνθήκες.

7ος οίκος: Η ικανότητα ακόμα και η χωρητικότητα σε περιεχόμενα ιδεών, συλλήψεων, που πραγματοποιούνται με τη συνάντηση του �άλλου�.

8ος οίκος: Το είδος των ασυνείδητων εικόνων που μας δένουν σε αυτό που συναντάμε, ιδέες με συγκεκριμένη δομή, καθοδηγητικές εικόνες.

9ος οίκος: Λειτουργίες που προκύπτουν από το δέσιμο σε περιεχόμενα συλλήψεων της φαντασίας μας και αναφορικά με αυτό που συναντάμε, η κατανόηση.

10ος οίκος: Η σημασία αυτού που παράχθηκε, που γίνεται κριτήριο, πρότυπο και μέσο σύγκρισης για τους άλλους.

11ος οίκος: Το είδος της σημασίας, η άρση του υποκειμενικού ή καλύτερα των διαφορών ανάμεσα σε πράγματα, πρόσωπα.

12ος οίκος: Η λειτουργία της σημασίας, η κατάλυση της καταναγκαστικής σχέσης με την πραγματικότητα, η συμμετοχή στο υπερβατικό, τελικά �η Λύτρωση�.

 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια αναλυτική παρουσίαση των οίκων και ταυτόχρονα των αντίστοιχων ζωδίων.

 

Ο πρώτος οίκος λοιπόν είναι το ενεργειακό δυναμικό, που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταλάβουμε χώρο.

Αναφορικά με τη συμπεριφορά μας δεν είναι τίποτα άλλο από την ικανότητα αυτοεπιβεβαίωσης, επιτυχίας.

Τα ανάλογα του παραπάνω είναι το ζώδιο Κριός και ο πλανήτης Αρης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο πρώτος οίκος και το ζώδιο Κριός είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ότι ο πρώτος οίκος αναφέρεται στην ατομική δομή του ωροσκοπίου, καθορισμένη από την ώρα γέννησης ενώ το ζώδιο γενικά στον κύκλο ενός έτους. Αλλωστε δεν έχουν όλα τα ωροσκόπια τον Κριό σαν ωροσκόπο, τα ζώδια στον ωροσκόπο εναλλάσσονται δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στο πρώτο οίκο.

 

Ο δεύτερος οίκος είναι η συμπύκνωση σε οργανωμένη ουσία, η ενέργεια του πρώτου σπιτιού αποκτά πλέον όρια και δομή. Έτσι, όσον αφορά τη συμπεριφορά δρουν μηχανισμοί κανονικοποίησης, προγραμματισμού της εξέλιξης, γενικά κανείς συγκεντρώνει την ενέργειά του, φροντίζει για την εξασφάλισή του, την αυτοσυντήρησή του, αποταμιεύει και οριοθετείται. Το αντίστοιχό του ζώδιο είναι ο Ταύρος και ο πλανήτης Αφροδίτη.

 

Ο τρίτος οίκος δείχνει πλέον τις λειτουργίες μέσα στον χώρο, που έχουμε στη διάθεσή μας και σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας δίνει η προηγούμενη δομή του δεύτερου σπιτιού. Για τον άνθρωπο είναι οι κινήσεις του μέσα στο χώρο και όχι μόνο αυτές που του επιτρέπουν τα άκρα του αλλά και αυτές που μας προσφέρει η τεχνική. Γενικότερα δηλαδή οι μετακινήσεις του μέσα στο χώρο. Από την άλλη πλευρά, μια λειτουργία που ξεκινάει από την προσπάθεια της αντίληψης του γύρω χώρου είναι η νόηση. Η ικανότητα να ξεχωρίσουμε πράγματα, να φτάνουμε σε λεπτομέρειες του χώρου.

Σε ότι αφορά τη συμπεριφορά είναι ο τρόπος αυτοπαρουσίασης, ομιλίας, γραφής.

Το αντίστοιχο ζώδιο είναι οι Δίδυμοι και πλανήτης ο Ερμής.

Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο τεταρτημόριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη μορφή μιας κρίσης. Καθώς φτάνουμε στα όρια της κίνησης στο χώρο, καθώς ο διανοητικός διαχωρισμός αγγίζει κι αυτός τα όριά του δε μένει παρά να γυρίσουμε μέσα μας ασυνείδητες εικόνες, που ξεκινάνε από τις ρίζες μας, πατρίδα, οικογένεια οδηγούνται στην έκφραση.

 

Η πρώτη λοιπόν φάση του δεύτερου τεταρτημορίου είναι ο τέταρτος οίκος. Αν θέλαμε να δεχτούμε ο πρώτος οίκος κάθε τεταρτημορίου σαν μια μορφή ενέργειας, εδώ έχουμε την ψυχική ενέργεια.

Οι εσωτερικές μας εικόνες μαζεύονται, δημιουργείται ένα δυναμικό. Φτάνουμε σε μια φάση κύησης, εγκυμοσύνης. Οι ρίζες μας, το σπίτι, η οικογένεια, η πατρίδα είναι αυτά που μας δίνουν αυτό το ψυχικό δυναμικό.

Το αντίστοιχο ζώδιο είναι ο Καρκίνος και πλανήτης η Σελήνη.

 

Ο πέμπτος οίκος είναι πλέον η φάση της δημιουργικής πράξης, οι εσωτερικές εικόνες του τέταρτου σπιτιού έρχονται να γίνουν βίωμα. Η πράξη είναι πηγαία, έχει συγκεκριμένη μορφή και έκφραση, εδώ μιλάμε πια για δημιουργικότητα γέννησης.

Το ανάλογο ζώδιο είναι ο Λέων και πλανήτης ο Ήλιος.

 

Ο έκτος οίκος είναι πλέον ο χώρος όπου η δημιουργικότητα, η ορμή της ζωής που αντιπροσωπεύεται από τον πέμπτο οίκο, έχει να αντιμετωπίσει τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η θέληση που υπάρχει στον πέμπτο οίκο πρέπει τώρα να εκλογικευτεί, να γίνει ουσιαστικά λογική ένα όργανο για να καθοδηγήσει την θέληση, την ορμή της ζωής. Λογική λοιπόν, παρατήρηση των συνθηκών, τελικά προσαρμογή στις συνθήκες είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον έκτο οίκο.

 

Μπαίνοντας στο πάνω μισό του Ωροσκοπίου φεύγουμε από το χώρο των ατομικών ιδιοτήτων και λειτουργιών και ξεκινώντας από τον έβδομο οίκο αρχίζει το ταξίδι μας στην περιοχή αυτού που είναι πέρα από εμάς τους ίδιους, αυτού που συναντάμε. Με μια λέξη ο έβδομος οίκος είναι ο οίκος της συνάντησης. Αυτή η συνάντηση εκφράζεται είτε σαν πρόσωπο, είτε σαν ιδέες, εικόνες που εμφανίζονται στο μυαλό. Εδώ ξεκινάει πλέον και η προσαρμογή, ο συντονισμός, η εναρμόνιση με άλλα άτομα. Γι αυτό μιλάμε στον οίκο αυτό για συνεργασία και γάμο.

Το αντίστοιχο ζώδιο είναι ο Ζυγός και πλανήτης η Αφροδίτη.

 

Ο όγδοος οίκος έχουμε πλέον το δέσιμο με αυτό που συναντάμε, είτε είναι άτομο είτε είναι ιδέα. Αυτό το άτομο ή ιδέα είναι που πλέον καθοδηγεί τα αισθήματά μας, γίνεται απαραίτητο για να λειτουργήσουμε, μέσω αυτού και γι αυτό οραματιζόμαστε. Μια διαδικασία ξεπεράσματος ή ακόμα και θυσίας για να αποκτήσει, δύναμη, ζωτικότητα αυτό το άλλο με το οποίο δεθήκαμε.

Το αντίστοιχο ζώδιο είναι ο Σκορπιός και πλανήτης ο Πλούτωνας.

 

Ο ένατος οίκος είναι η λειτουργία των εικόνων, ιδεών των ατόμων που συναντάμε. Όσον δεν αφορά εικόνες, ιδέες μπορούμε να μιλάμε για τη χρήση αυτών των ιδεών, εικόνων. Φτάνουμε δηλαδή στη δημιουργία θεωριών.

Αν από την άλλη μεριά αναφερόμαστε στη λειτουργία ατόμων τότε έχουμε να κάνουμε με την κατανόηση των άλλων, αλλά και η κατανόηση με πλατύτερη έννοια, έχει να κάνει γενικά με τον όγδοο οίκο.

Το ανάλογο ζώδιο είναι ο Τοξότης και πλανήτης ο Δίας.

 

Και περνάμε στο τέταρτο τεταρτημόριο όπου έχουμε πλέον τη σημασία του πεπραγμένου, της όλης μας πορείας. Μια σημασία που δεν εξαρτάται από τη θέληση, δεν είναι προσχεδιασμένη, που όμως περνάει στην αιωνιότητα.

Πιο συγκεκριμένα ο δέκατος οίκος, είναι η σημασία που γίνεται πρότυπο. Με την έννοια της συμπεριφοράς η εξάρτηση από διαπροσωπικά πρότυπα (όπως μια θεωρία). Έτσι εδώ, έχουμε διαδικασίες που κανονίζουν, καλουπώνουν τη συμπεριφορά.

Το αντίστοιχο ζώδιο είναι ο Αιγόκερως και πλανήτης ο Κρόνος.

 

Ο ενδέκατος οίκος είναι πια ο χώρος της απελευθέρωσης από τον υποκειμενισμό, από τη δέσμευση των αισθημάτων. Το σπάσιμο κάθε μπλοκαρίσματος, η άρση των αντιθέσεων και διαφορών.

Το ανάλογο ζώδιο είναι ο Υδροχόος και πλανήτης ο Ουρανός.

 

Κλείνουμε αυτή μας την πορεία μέσα από τους οίκους του ωροσκοπίου με το δωδέκατο οίκο. Εδώ έχουμε τη λειτουργία της σημασίας της μη προμελετημένης, που έχουμε σαν άτομα. Είναι η συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Είναι η κατάλυση της ανάγκης για προσαρμογή και έτσι τελικά η �λύτρωση�.

Ανάλογο ζώδιο οι Ιχθείς και πλανήτης ο Ποσειδώνας.

 

Για να προχωρήσουμε στη βασική ανάλυση του ωροσκοπίου πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Ι. Προδιαθέσεις

Περί τίνος πρόκειται; Αυτό είναι το ζώδιο του Ωροσκόπου.

α) Σε ποιο οίκο βρίσκεται ο πλανήτης, που είναι κυρίαρχος του Ωροσκόπου;

β) Ποιοι πλανήτες βρίσκονται στον πρώτο οίκο;

 

ΙΙ. Τρόπος πραγματοποίησης, συμπεριφορά

Η θέση του Ήλιου

α) Σε ποιο οίκο βρίσκεται ο Ήλιος;

β) Ποιανού οίκου η κορυφή ξεκινάει από το Λέοντα;

 

ΙΙΙ. Το αποτέλεσμα, η σημασία

Είναι το ζώδιο στο Μεσουράνημα.

α) Σε ποιο οίκο βρίσκεται ο πλανήτης που είναι κυρίαρχος του ζωδίου στο Μεσουράνημα.

β) **************

 

ΠΙΝ. 1

 

Αρχή σπιτιού - ΑΡΗ

Τέλος σπιτιού - ΑRT

Απόσταση πλανήτη από την αρχή σπιτιού - ΑΡ

Μήκος σπιτιού Χ = ART - ARH

Χρόνος εκδήλωσης πλανήτη: Τ1 = 7* *** έτη

 

Κάθε οίκος έχει διάρκεια επτά ετών. Δηλαδή ο πρώτος οίκος αντιστοιχεί στην ηλικία 0 - 7 ετών. Ο δεύτερος οίκος στην ηλικία 7 - 14 ετών κ.λπ.

Μπορούμε να ακολουθήσουμε δυο πορείες πάνω στο ωροσκόπιο, είτε όπως παραπάνω αντιωρολογιακή, είτε ωρολογιακή δηλαδή ο δωδέκατος οίκος αντιστοιχεί στην ηλικία 0 - 7 ετών, ο ενδέκατος οίκος στην ηλικία 7 - 14 ετών κ.λπ.

Ανάλογα με το ζώδιο που βρίσκεται στην κορυφή του σπιτιού και τη θέση του κυρίαρχου του ζωδίου στους οίκους, υπολογίζουμε την εκδήλωση του κυρίαρχου βάσει του Πιν. 1.

Εκτός από την εκδήλωση του κυρίαρχου του σπιτιού θα εκδηλωθούν και οι πλανήτες που τυχόν βρίσκονται στον οίκο που εξετάζουμε και με τη φορά που έχουμε επιλέξει. Ας δούμε ένα παράδειγμα.

 

Ωροσκόπος Ταύρος. Κυρίαρχος η Αφροδίτη που βρίσκεται στον ένατο οίκο. Η περίοδος από 0 - 7 ετών χαρακτηρίζεται από μια Αφροδίτη στον Αιγόκερω, στο ένατον οίκο και μέσα στα πλαίσια του Ταύρου.

Το μέγιστο της εκδήλωσης της Αφροδίτης θα είναι σε ηλικία *********************** = 3 έτη 7 μήνες 28 ημέρες

αφού Χ = 250 18΄ - 10 = 240 18΄ = 1458΄

      ΑΡ = 120 42΄ = 762΄

 

Ακολουθώντας την ωρολογιακή φορά σε κάποια χρονική στιγμή θα εκδηλωθεί ο Δίας. Η ηλικία αυτή θα είναι: ****************** έτη αφού Χ= 50 Διδύμων - 30 Ταύρου 51΄ = 650 - 330 51΄ = 310 9΄ = 1869΄

ΑΡ = 250 88΄ - 30 Ταύρου 51΄ = 210 17΄ = 1277΄

 

Εδώ ακολουθούμε γενικά παρόμοια διαδικασία με τη γενική μορφή ****** με τη διαφορά ότι θεωρούμε σαν κορυφή σπιτιού που μας ενδιαφέρει η αρχή μέτρησης αυτή που συναντάμε κατά τη φορά κίνησης.

Πάντως όταν υπολογίζουμε την εκδήλωση του κυρίαρχου ενός σπιτιού και επομένως και του κυρίαρχου μιας επταετούς περιόδου σαν κορυφή σπιτιού από την οποία μετράμε την απόσταση του πλανήτη, θα θεωρούμε αυτή που βρίσκεται στην αντιωρολογιακή φορά.Ας δούμε ακόμα μια περίπτωση σε ωρολογιακή φορά. Βρισκόμαστε στην κορυφή του δέκατου σπιτιού (MC) κινούμαστε προς την κορυφή ένατου και η ηλικία εκκίνησης είναι τα 21 έτη. Τότε για την εκδήλωση της Αφροδίτης θα ισχύει

Χ = 240 18΄  = 1458΄

ΑΡ = 250 18΄ - 130 42΄ = 110 36΄ = 696΄

ΤΙ1 = 7 * ****** = 3.34 έτη.

Γιά  να γίνουν αντιληπτοί οι παραπάνω μηχανισμοί είναι απαραίτητα αρκετά παραδείγματα. Ας ξεκινήσουμε με μιά συγκεκριμένη κατηγορία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ωροσκόπος λοιπόν είναι ο Αιγόκερως, δηλαδή το άτομο που εξετάζουμε είναι κάποιος οργανωτικός, τυπικός, λειτουργεί με πρότυπα, κανόνες και καθώς ο κυρίαρχος Κρόνος βρίσκεται στον 7ο οίκο, όλα τα προηγούμενα λειτουργούν στο χώρο της συνάντησης, στο χώρο των ιδεών.

Θέλουμε τώρα να μάθουμε πως πραγματώνει τις προδιαθέσεις αυτές. Η θέση του Ήλιου θα μας δώσει την απάντηση. Ο Ήλιος είναι στον τρίτο οίκο, έτσι η πραγμάτωση αυτών γίνεται με την αυτοπαρουσίαση, την ομιλία του, την γραφή του, τις νοητικές και σωματικές του λειτουργίες.

Το Μεσουράνημα θα μας δώσει τη σημασία, το αποτέλεσμα. Αυτό έιναι στο Σκορπιό που σημαίνει δέσιμο με ιδέες η πρόσωπα που λειτουργούν στο χώρο της συνάντησης, μιά που ο Πλούτωνας, κυρίαρχος του Σκορπίου είναι στον έβδομο οίκο. Το άτομο αυτό είναι ένας ηθοποιός.

 

Άς δούμε ένα άλλο παράδειγμα.

 

 

Εδώ έχουμε ωροσκόπο Σκορπιό και Μεσουράνημα στο Λέοντα. Ο κυρίαρχος του ωροσκόπου βρίσκεται στον 9ο οίκο ενώ στο πρώτον οίκο βρίσκεται ο Κρόνος. Ο Ήλιος, κυρίαρχος του Μεσουρανήματος βρίσκεται στον 3ο οίκο.

Το άτομο μας είναι λοιπον δεμένο με ιδέες, άτομα για να φτάσει στην κατανόηση των άλλων. Στην υπηρεσία αυτής της προδιάθεσης είναι ο Κρόνος δηλαδή η κανονικοποίηση, η χρήση προτύπων και γενικότερα ρεαλισμού. Ο Ήλιος μας δείχνει ότι αυτό πραγματοποιείται με την αυτοπαρουσίαση.

Το αποτέλεσμα μας το δείχνει το Μεσουράνημα, το ζώδιο Λέων δηλαδή η δημιουργικότητα, η έκφραση των συναισθημάτων που κι΄ αυτή γίνεται μέσα απ΄ την αυτοπαρουσίαση, ομιλία, γραφή.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μιά παρουσιάστρια.

 

 

                    ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

 

Πρίν συνεχίσουμε μ' άλλα παραδείγματα θα θέλαμε να δώσουμε ορισμένες λέξεις κλειδιά, που αντιστοιχούν στα δώδεκα οίκοι. Έτσι λοιπόν

1ος οίκος. Ουσία, σώμα, ικανότητα αυτοεπιβεβαίωσης, πρωτοποριακή εργασία, η ανακάλυψη των σωματικών μας ιδιοτήτων, η ενέργεια που βρίσκεται στη διάθεση μας, ενεργητικότητα, το σωματικό ερέθισμα.

2ος οίκος . Η οριοθέτηση και εξασφάλιση, η συσσώρευση ύλης, υλικές κτήσεις, περιουσία, οικονομικά, εισοδήματα, κοινωνική θέση, προσωπική αξία, προσωπικός χώρος, η ικανότητα απόλαυσης.

3ος οίκος. Η παραπέρα εξέλιξη και διαφοροποίηση των σωματικών ικανοτήτων, διανοητικές ικανότητες, μαθηματικές ικανότητες, ικανότητα έκφρασης (γλώσσα, γραφή, χειρονομίες κλπ.), ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα μάθησης, προσέγγιση του περιβάλλοντος, πρακτικές και τεχνικές ικανότητες, η πρόσληψη, χρήση και παραπέρα  μετάδοση των πληροφοριών.

4ος οίκος  Ανακάλυψη της ψυχικής ιδιοτυπίας , της ίδιας μας της φύσης, της ανθρώπινης φύσης και γενικά της φύσης, προέλευση, οικογένεια, πατρίδα, η θηλυκή (μητρική) αρχή, το αίσθημα, ψυχική ζεστασιά, η ταυτότητα μας, στοργή, φυσική συνείδηση, συναίσθημα, τροφή, ενδυμασία, κατοικία.

5ος οίκος Συγκέντρωση των συναισθημάτων μας, η ικανότητα δράσης, δημιουργικές ικανότητες, σεξουαλικότητα, η ικανότητα οργασμού, τα παιδιά, η ικανότητα γιά αυτονομία, επιχειρηματικές ικανότητες,  η ικανότητα  να ζεί κάποιος αυθόρμητα, παιχνίδι, διασκέδαση.

6ος οίκος Αντίληψη και έκφραση (λεκτική η μη) των συναισθημάτων, το να δείχνουμε την ψυχική μας ιδιοτυπία, άνοιγμα του ψυχικού μας κόσμου,κάθαρση, η ικανότητα για ανάλυση, παρατήρηση, φροντίδα του σώματος και της ψυχής, ικανότητα προσαρμογής, εργασία.

7ος οίκος Σχέση, συνεργασία, συμπλήρωση, ο αντίθετος πόλος,  ελκυστικότητα, η ανακάλυψη της πνευματικής μας  ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικής μας ομορφιάς,  η σωματική και ψυχική ακτινοβολία, η ικανότητα επαφής,  η ικανότητα να ζυγίζει  κάποιος πράγματα και να μεσολαβήσει, αρμονία ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, η επιτυχία του άλλου, κοινή επιτυχία.

8oς οίκος Η ικανότητα σχέσης, η συσσώρευση και ασφάλιση ιδεών, καθοδηγητικές εικόνες, πνευματικές κτήσεις, εξουσία, εξαναγκασμός, καταπίεση, έμμονη ιδέα, η αξία του άλλου, κοινές κτήσεις.

9ος οίκος  Η ικανότητα αφομοίωσης, η ικανότητα επέκτασης, μόρφωση, φιλοσοφία, κοσμοθεώρηση, αντίληψη και έκφραση της πνευματικής και ερωτικής ιδιοσυγκρασίας, επέκταση και διαφοροποίηση των ιδεών, η παραπέρα εξέλιξη, το κτίσιμο, η οικοδόμηση μιάς σχέσης, η έκφραση του άλλου, κοινή έκφραση.

10ος οίκος Ανακάλυψη των δικαιωμάτων μας, υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συνειδοτοποίηση, η ικανότητα δικαιοσύνης, οι νόμοι και οι κανόνες, η τάξη, η επιλογή στόχων, φιλοδοξία, ιδανικό, επάγγελμα, η προσπάθεια γιά αναγνώριση, η ψυχική ιδιοσυγκρασία του άλλου, κοινό συναίσθημα, κοινή κατοικία.

11ος οίκος Η συσσώρευση και κατοχή των δικαιωμάτων μας, ο ελεύθερος χρόνος, η ικανότητα γιά απελεύθερωση, η ελευθερία, ισότητα, συναδελφικότητα, η ικανότητα εξέλιξης, προοδευτικότητα, το ξεπέρασμα των ταμπού, ανεξαρτησία, η ικανότητα δράσης και η αυτονομία του άλλου, κοινές επιχειρήσεις, ομάδες.

12ος οίκος Αντίληψη και έκφραση της υπευθυνότητας μας, η πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων μας, κοσμικές ικανότητες, η ικανότητα διαίσθησης, μοναξιά, ησυχία, μυστικότητα, υπερβατικότητα, περιθωρικοποίηση, φόβος, το καταπιεσμένο, φυγή, η επέκταση του άλλου, η κοινή κάθαρση και προσαρμογή(μοναστήρι, νοσοκομείο, φυλακή κλπ.).

 

Άς συνεχίσουμε με άλλα παραδείγματα

 

 

 

 

 

 

Ο ωροσκόπος Σκορπιός μιλάει γιά δέσιμο σε εικόνες, γιά εξάσκηση εξουσίας που, καθώς ο κυρίαρχος του ωροσκόπου Πλούτωνας βρίσκεται στο 10ο οίκο έχουμε να κάνουμε με εξάσκηση εξουσίας με ταυτόχρονο διακανονισμό των άλλων αλλά και του ίδιου. Στον 1ο οίκο έχουμε άλλους τρείς πλανήτες που χρησιμοποιούνται απ΄ το δέσιμο σε εικόνες. Η επικοινωνία(Ερμής), οι σχέσεις και η προσωπική αξία(Αφροδίτη) 'οπως και η έκφραση των δικαιωμάτων του (Ποσειδώνας) βρίσκονται στην υπηρεσία εξάσκησης εξουσίας.

Η θέση του Ήλιου θα μας δώσει τη συμπεριφορά που υιοθετεί το άτομο γιά να πραγματοποιήσει τα παραπάνω. Συσσωρεύοντας λοιπόν δικαιώματα, όντας προοδευτικός, υλοποιεί τις προδιαθέσεις αυτές(Ήλιος στο 11ο οίκο), έχοντας ένα εξωτερικό περίβλημα κοινωνικότητας και συνεργατικότητας(Ήλιος στο Ζυγό).

Το αποτέλεσμα και η σημασία όλων αυτών βρίσκεται στο Μεσουράνημασ που είναι στο Λέοντα. Αυτονομία, διασκέδαση, ζωτικότητα, δημιουργικότητα χωρίς φραγμούς(Ηλιος στο 11ο οίκο) και με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα στην υπηρεσία του Λέοντα, μοντέλα, εξουσία αλλά και προοδευτικότητα, κοινές επιχειρήσεις ολοκληρώνουν την εικόνα της σημασίας του. Το προηγούμενο ωροσκόπιο ανήκει σ΄ένα μάνατζερ πολυεθνικής εταιρείας.

 

 

 

Ο ωροσκόπος εδώ είναι Κριός. Αυτοεπιβεβαίωση, ενεργητικότητα λειτουργούν με την ανακάλυψη της ψυχικής ιδιοτυπίας ( ο κυρίαρχος του Κριου, Άρης βρίσκεται στο 4ο οίκο) και με την κατανόηση, την κοινή έκφραση, λόγω της παρουσίας του Δία στο 4ο οίκο πολύ κοντά στον Άρη.

Ο Ήλιος στο 2ο οίκο μας δείχνει ότι η πραγμάτωση της παραπάνω προσωπικότητας γίνεται με την απόκτηση προσωπικής αξίας, εξασφάλισης και με τη χρήση της επικοινωνίας, της αυτοπαρουσίασης καθώς ο Ερμής είναι πολύ κοντά στον Ήλιο.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι αυτό που δείχνει ο Αιγόκερως στο δέκατο οίκο. Κανόνες, διαχωρισμός αντικειμενικού και υποκειμενικού, δικαιώματα, προτυποποίηση συμβαίνουν στο 7ο οίκο τον οίκο της συνάντησης, των σχέσεων , των ιδεών (Ο Κρόνος κυρίαρχος του Αιγόκερου βρίσκεται στον 7ο οίκο).

Το ωροσκόπιο αυτό ανήκει στο Ροδόλφο Βαλεντίνο.

 

 

Το επόμενο ωροσκόπιο δεν αφορά άνθρωπο αλλά ένα συμβάν.

 

 

 

Ο ωροσκόπος είναι στο Ζυγό και η κυρίαρχη του Ζυγού  Αφροδίτη βρίσκεται στον δεύτερο οίκο. Συνάντηση, σχέσεις, ιδέες, η συνειδητοποίηση του άλλου έξω από την συγκεκριμένη υλική πραγματικότητα στο χώρο της συσσώρευσης, εξασφάλισης, προσωπικής αξίας. Στην υπηρεσία αυτής της συνάντησης βρίσκεται ο Πλούτωνας, το δέσιμο σ΄ αυτά που βρίσκονται έξω απ΄αυτό που εκφράζει ο ωροσκόπος, οι καθοδηγητικές ιδέες.

Η πραγμάτωση της διαδικασίας αυτής γίνεται με την αυτοπαρουσίαση, την λειτουργία στο χώρο, με την κίνηση (Ήλιος στον 3ο οίκο), ενώ ο Άρης που είναι πολύ κοντά στον Ήλιο υποδεικνύει ότι η αυτοπαρουσίαση, η κίνηση είναι πολύ ενεργητική, αυτοεπιβεβαιωτική.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω φαίνεται απ΄το Μεσουράνημα που είναι στον Καρκίνο. Ο Καρκίνος δείχνει μιά νέα μορφή ενέργειας την ψυχική, που δημιουργείται επειδή δεν είναι πλέον δυνατή η περαιτέρω επέκταση στο χώρο. Η κυρίαρχος του Ήλιου Σελήνη βρίσκεται στον 8ο οίκο. Έτσι η ψυχική αυτή ενέργεια, η ταυτότητα του πράγματος λειτουργεί με το δέσιμο σ΄άλλα έξω απ' αυτό.

Το παραπάνω αναφέρεται στην έκρηξη του τάνκερ Betelgeuse (00:55 GMT,8.1.1979,Whiddy Island, Bantry Bay, Southern Iceland, 51N37, 09W38)

 

 

 

Ωροσκόπος Ζυγός και η κυρίαρχος Αφροδίτη στον 7ο οίκο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιον που η συνάντηση, οι ιδέες, οι σχέσεις του είναι τελείως απαραίτητες και μάλιστα με πολύ ενεργητικότητα και αυτοεπιβεβαίωση (Άρης πολύ κοντά στην Αφροδίτη η λεγόμενη σύνοδος). Η πραγμάτωση της προσωπικότητας αυτής γίνεται πάλι με τις σχέσεις, τις ιδέες, τη συνάντηση  (Ήλιος στον 7ο οίκο).

Το αποτέλεσμα βρίσκεται και αυτό (!) στον έβδομο οίκο (Μεσουράνημα στον Λέοντα, κυρίαρχος ο Ήλιος στον 7ο οίκο)και είναι η ορμή της ζωής, η δημιουργία. Η σημασία αυτού του ανθρώπου βρίσκεται και αυτή στην συνάντηση, στις ιδέες και καθώς ο Κρόνος βρίσκεται στον 10ο οίκο, η πραγματικότητα, τα δικαιώματα του, είναι μέσα έκφρασης αυτών των συναντήσεων, ιδεών.

Πρόκειται γιά τον Χίτλερ (5:38 GMT ,20.4.1889, Branau, Αυστρία, 13Ε03, 48Ν15).

 

Μέχρι τώρα πραγματοποιήσαμε  την ανάλυση και στη συνέχεια τη σύνθεση των ωροσκοπίων ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα όπως τα παρουσιάσαμε στη σελίδα 10. Τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε γιά ν΄αναλύσουμε τον Ωροσκόπο ( τον 1ο οίκο δηλαδή) μπορούμε να την εφαρμόσουμε γιά κάθε οίκο του ωροσκοπίου. Πιό συγκεκριμένα άν πάρουμε σαν παράδειγμα τον 7ο οίκο, θέλοντας έτσι να μάθουμε γιά τις συναντήσεις, επαφές, ιδέες του ατόμου που εξετάζουμε, θα εξετάσουμε το ζώδιο στην κορυφή του έβδομου σπιτιού, στη συνέχεια σε ποιό οίκο βρίσκεται ο κυρίαρχος και ακόμα ποιοί πλανήτες βρίσκονται στον έβδομο οίκο.

Άς δούμε λοιπόν μιά περίπτωση έβδομου σπιτιού. Το ζώδιο στην κορυφή του έβδομου σπιτιού είναι ο Σκορπιός και ο κυρίαρχος Πλουτωνας βρίσκεται στον πέμπτο οίκο πολύ κοντά στο Δία. Εξ άλλου μέσα στο έβδομο οίκο βρίσκεται η Αφροδίτη και ο Κρόνος πολύ κοντά μεταξύ τους. Οι συναντήσεις, οι σχέσεις, οι ιδέες εκφράζονται με πλάνα, με συστήματα, με την εξάσκηση εξουσίας στο χώρο της δημιουργίας, της αυτονομίας, του ερωτισμού και μάλιστα με την επίδραση ενός Δία, που δίνει έντονη την τάση επέκτασης, πληθωρικότητας αλλά και κατανόησης των λειτουργιών των άλλων στον ίδιο χώρο. Την εικόνα συμπληρώνουν η Αφροδίτη και ο Κρόνος, που υποδηλώνουν το έντονο συναίσθημα υπευθυνότητας στις σχέσεις, την χρήση προτύπων στις επαφές και στις ιδέες.

Έτσι πλέον έχοντας ξεκινήσει από μιά θεμελιώδη ανάλυση του ωροσκοπίου μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε άλλες πτυχές του.

Μπορούμε έχοντας μιά θεμελιώδη εικόνα να αγγίξουμε κάθε πλευρά ενός ατόμου η γενικότερα πράγματα μέσα από το γενεθλιακό ωροσκόπιο.

Είναι πιά σκόπιμο να δούμε και άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας γιά να κατανοήσουμε βαθύτερα το ωροσκόπιο και αυτό που εκφράζεται μέσα απ΄ αυτό.

Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν ασχολήθηκαμε με τα ζώδια στα οποία βρίσκονται οι πλανήτες. Γι΄αυτό υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Είναι ουσιαστικά και πάλι η επιθυμία μας να προχωράμε από το ουσιαστικότερο, θεμελιωδέστερο προς το πλέον σύνθετο. Οι θέσεις λοιπόν των πλανητών στα ζώδια αποτελούν έν είδος διαφανούς εξωτερικού φλοιού γι΄ αυτό  που αντιπροσωπεύει ο πλανήτης και η θέση του στους οίκους. ΄Ας δούμε ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. ΄Αν ο Ήλιος βρίσκεται στο Σκορπιό και στον 7ο οίκο, αυτό θα μας οδηγούσε σε μιά ερμηνεία όπως η παρακάτω. Η πραγμάτωση των προδιαθέσεων, η συμπεριφορά του ατόμου που μας ενδιαφέρει γίνεται στο χώρο των συναντήσεων, επαφών, ιδεών σχέσεων και, εδώ μπαίνει ο παράγων θέση στο ζώδιο, παίρνει μορφές δεσίματος σε ανθρώπους και ιδέες, σε καθοδηγητικές ιδέες δηλαδή, αλλά και ακόμα τη μορφή  των μετασχηματισμών και της εξάσκησης εξουσίας. Βλέπουμε μέσα από αυτό το παράδειγμα, τώρα πιό συγκεκριμένα, ότι η θέση στο ζώδιο γιά ένα πλανήτη δίνει συγκεκριμένες μορφές, φόρμες γιάνα εκφραστούν τα χαρακτηριστικά του πλανήτη στο χώρο που υποδεικνύει τον οίκο στον οποίο βρίσκεται.

 

                      ΟΨΕΙΣ

  Προχωράμε λοιπόν τώρα να γνωρίσουμε αυτό που ονομάζουμε όψεις των πλανητών. Αυτές δεν είναι παρά οι σχετικές θέσεις ανάμεσα τους. Οι πιό χαρακτηριστικές  είναι η σύνοδος, όταν τους πλανήτες τους χωρίζει μιά απόσταση πάνω στο ζωδιακό κύκλο το πολύ 8 μοιρών και η αντίθεση όταν οι πλανήτες βρίσκονται απέναντι δηλαδή ξεκινώντας απ΄τον ένα πλανήτη μέχρι να φτάσουμε στον άλλο  μετράμε 180 μοίρες  με μιά απόκλιση είτε προς τα πάν (έως 188) είτε προς τα κάτω (έως 172). Οσο ακριβέστερες είναι οι γωνιακές αποστάσεις(σύνοδος ίση με 0 και η αντίθεση ίση με 180), τόσο ισχυρότερα εκδηλώνεται αυτό πού εκφράζουν οι εκάστοτε πλανητικοί συνδυασμοί.

Άς δούμε όμως κατ΄ αρχήν πως λειτουργεί η σύνοδος. Εδώ έχουμε δύο πλανητικές αρχές να εκφράζονται στο ίδιο οίκο η ζώδιο και κατά συνέπεια να τονίζουν αυτό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο οίκο η ζώδιο(όπως θα δούμε υπάρχουν σύνοδοι όπου οιπλανήτεσ που συμμετέχουν σ΄ αυτές δεν βρίσκονται σ΄ ένα και το αυτό οίκο η ζώδιο).

Η αντίθεση περιέχει λίγο-πολύ το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Οι  πλανήτες βρίσκονται σε οίκους η ζώδια που εκφράζουν λειτουργίες ναι μεν συμπληρωματικές, χρειάζονται όμως μιά ισχυρή ικανότητα σύνθεσης για να λειτουργήσουν μαζί. Ασ δούμε ένα παράδειγμα. ΄Αν ο Δίας βρίσκεται  στον 10 οίκο ενός ωροσκοπίου και η Αφροδίτη στον 4ο οίκο και σχηματίζουν γωνία περίπου 180, τότε η επέκταση, η κατανόηση των λειτουργιών των άλλων και των πραγμάτων γίνεται μέσα στην ίδια την πραγγματικότητα, αντικειμενικά, ανακαλύπτοντας ο κάτοχος του ροσκοπίου τα δικαιώματα του, εν΄οι συναντήσεις, οι επαφές, οι ιδέες, η προσωπική  αξία γίνονται-βιώνονται  μέσα στο οίκο του, ανακαλύπτοντας τις ρίζες και την ψυχική του ταυτότητα.

Έτσι λοιπόν οι λειτουργίες, που εκφράζουν ο Δίας και η Αφροδίτη στην προκειμένη περίπτωση, έχουν πρόβλημα αρμονικής συνεργασίας, καθώς αυτά που εκφράζει η Αφροδίτη λειτουργούν σε εντελώς υποκειμενικό χώρο, ενώ αυτά πού εκφράζει ο Δίας λειτουργούν σε αντικειμενικό χώρο, που απαιτεί κατά κάποιο τρόπο να εγκαταλειφθεί το προσωπικό στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι σε χρονικές περιόδους που το συγκεκριμένο άτομο θα αντιμετωπίζει περιστάσεις που θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία  της επέκτασης, κατανόησης μαζί με αυτά της προσωπικής αξίας και των ιδεών του θα περνάει μέσα από την επίπονη διαδικασία του να μεταφέρει περιεχόμενα της ψυχικής του ιδιοτυπίας, κατευθείαν και χωρίς να κάνει το απαραίτητο φιλτράρισμα, στην αντικειμενική πραγματικότητα, ενώ τα περιεχόμενα της πραγματικότητας θα πρέπει να αφομοιωθούν από την ψυχική του ιδιοσυγκρασία. Υπάρχουν όμως θέσεις στο ζωδιακό κύκλο και επομένως όψεις ανάμεσα στούς πλανήτες, που θα επέτρεπαν οι παραπάνω λειτουργίες να συνεργαστούν αρμονικά. Μιά τέτοια όψη είαι το ονομαζόμενο τρίγωνο, δηλαδή η απόσταση του ενός πλανήτη από τον άλλο , από τη πλευρά που αυτή είναι μικρότερη, να είναι 120 μοίρες (παίρνοντας και πάλι μιά απόκλιση 8 μοιρών).

Άς δούμε πάλι τους ίδιους πλανήτες και τις λειτουργίες που αντιπροσωπεύουν, αυτή τη φορά όμως να καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις, αντίστοιχες της όψης των 120. Έτσι αν διατηρηθεί η Αφροδίτη στο 4ο οίκο τότε αν ο Δίας καταλαμβάνει τον 8ο οίκο (κάνοντας όψη τριγώνου), οι σχέσεις , οι επαφές,οι ιδέες που λειτουργούν μέσα από την ψυχική ιδιοσυγκρασία του ατόμου, έρχονται να συνδεθούν με την κατανόηση , την επέκταση που λειτουργεί μέσα στην σταθεροποίηση των σχέσεων, την συσσώρευση των ιδεών.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η παραπάνω συσχέτιση είναι τέτοια που επιτρέπει το αρμονικό ξεδίπλωμα των λειτουργιών. Άσ δούμε χαρακτηριστικά μερικές έννοιες. Η ψυχική ιδιοσυγκρασία και η σταθεροποίηση των σχέσεων, το δέσιμο μ΄ ανθρώπους κι΄ακόμα η συσσώρευση ιδεών είναι χαρακτηριστικά που αλληλεπιδρούν θετικά, τον κατάλληλο χρονο μεταξύ τους. Απ΄την άλλη στην περίπτωση της όψης της αντίθεσης η ψυχική ιδιοσυγκρασία, η ταυτότητα ενός ατόμου και η αντικειμενική πραγματικότητα, τα δικαιώματα του ατόμου το οδηγούν σε μιά δραστηριότητα και εγρήγορση, πολλές φορές ένταση, γιά να οδηγήσει τις λειτουργίες της επέκτασης, σχέσης σ΄ αρμονική αλληλεπίδραση.

Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε μιά άλλλη όψη έντασης, το ονομαζόμεο τετράγωνο δηλαδή η μικρότερη απόσσταση πάνωω στο ζωδιακό κύκλο ανάμεσα στους δύο πλανήτες, με την γνωστή απόκλιση των 8 μοιρών, είναι αυτή των 90 μοιρών.

Θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι αυτό που εκφράζου οι πλανήτες Αφροδίτη και Δίας. Άς υποθέσουμε λοιπό ότι η Αφροδίτη βρίσκεται στον δεύτερο οίκο και σχηματίζει γωνία 90 με το Δία που βρίσκεται στον πέμπτο οίκο. Άς δούμε πως λειτουργεί η Αφροδίτη στον δεύτερο οίκο. Είναι η εξασφάλιση, η προσωπική αξία, οι ιδέες και οι σχέσεις που λειτουργούν γιά να αποκτήσει το άτομο, στο οποίο ανήκει ένα τέτοιο ωροσκόπιο, εξασφάλιση, προσωπική αξία. Ο Δίας στον πέμπτο οίκο δείχνει ότι η κατανόηση, η επέκταση, η κοινή έκφραση στις σχέσεις λειτουργούν γιά να μπορέσει το άτομο να αυτονομηθεί, να δημιουργεί, να ρίχνεται απλά μέσα στη ζωή. Έτσι αυτό που βλέπουμε είναι να δημιουργείται συχνά ένταση, όταν το άτομο αυτό, θα θέλει να θέσει σε λειτουργία αυτές τις αρχές ταυτόχρονα. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρεί μιά σύνθεση των δύο αυτών αρχών ώστε να μη λειτουργεί η μία εις βάρος της άλλης.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τη όψη του τετραγώνου φαίνονται λυμένα όταν οι πλανήτες πραγματοποιούν όψη εξαγώνου ( η μικρότερη απόσταση αάμεσα τους να είναι 60 μοίρες, με μιά απόκλιση 8 μοιρών. Έτσι αν οι θέσεις των πλανητών Αφροδίτη και Δία είαι αντίστοιχα στον δεύτερο και τέταρτο οίκο, τότε φυσικά ισχύουν τα ίδια όπως και προηγουμένως γιά την Αφροδίτη όμως γιά τον Δία έχουμε την κατανόηση, την επέκταση, την κοινή έκφραση στις σχέσεις να λειτουργούν γιά τη απόκτηση ψυχικής ιδιοτυπίας, στοργής, ψυχικής δύναμης. Εδώ είναι πλέον φαερό ότι μπορούν η εξασφάλιση και οι επαφές να λειτουργήσουν αρμονικά με την κατανόηση και την επέκταση μιά και οι χώροι που θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, είαι συμβατοί. Πράγματι αν το άτομο αυτό αποκτά υλικά αγαθά, εξασφαλίζεται, τότε έχει σίγουρα τα προσόντα να επεκταθεί αλλά και να κατανοήσει την λειτουργία της ψυχικής του ιδιοτυπίας, αφού δεν βρίσκεται στην κατά κάποιο τρόπο αβεβαιότητα της δημιουργίας και της προσπάθειας γιά αυτονόμηση.

Προσπαθήσαμε εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές που έχουμε παρουσιάσει να δείξουμε ότι οι όψεις ή οι γωνίες ανάμεσα στους πλανήτες είαι ουσιαστικά μιά ακριβέστερη έκφραση της γωνιακής τους σχέσης και κατ΄ αυτό τον τρόπο της χρονικής τους εκδήλωσης, απ΄ την άλλη όμως μιά ασαφέστερη έκφραση (εφ΄ όσον ιδωθούν ξεκομμένα) του περιεχομένου που μεταφέρουν οι πλανήτες λόγω της θέσης τους στους οίκους και έτσι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι θέσεις των πλανητών στους οίκους είναι αυτές που εκφράζονται μέσα απ΄τις γωνίες ανάμεσα τους. Αξίζει να σημειώσουμε, όπως άλλωστε είαι φανερό, ότι υπάρχει σωρεία γωνιών που μπορούν να σχηματιοτούν ανάμεσα σε δύο πλανήτες. Εξετάζοντας τις γωνίες (όψεις) της συνόδου, της αντίθεσης, τριγώνου, εξαγώνου, είδαμε ότι αυτές σχετίζονται με την ταυτόχρονη ή όχι λειτουργία αυτών που εκφράζουν οι πλανήτες. Έτσι οι διάφορες γωνίες δείχνουν κατά μία έννοια, τις χρονικές διαφορές εκδήλσης τ λειτουργιών που εκφράζουν οι πλανήτες. Έχοντας δει και την έννοια των όψεων μπορούμε πιά να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη τεχνική της σύνθεσης του ωροσκοπίου.

Άς δούμε και πάλι τον βασικό τρόπο ανάλυσης και σύνθεσης και μέσα απ΄αυτόν ας προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη τεχνική.

Το πρώτο στοιχείο που θα ενδιαφέρει σ΄ ένα ωροσκόπιο είναι ο ωροσκόπος, η θέση στου οίκους του κυρίαρχου του ωροσκόπου και οι πλανήτες μέσα στον 1ο οίκο, έτσι ώστε να έχουμε μιά εικόνα γιά τις προδιαθέσεις του ατόμου. Άς κάνουμε στο σημείο αυτό το πρώτο βήμα μας στη ολοκληρωμένη τεχνική.

Η θέση της Σελήνης έρχεται να μας δείξει το χώρο που το άτομο αυτό βρίσκει την ταυτότητα του, μας μιλάει γιά τις ρίζες του.

Στο σημείο αυτό ξεδιπλώωεται η ομορφιά αυτής της τεχικής, συνεχίζουμε λοιπόν. Πρέπει πλέον να αρχίσουμε να συνδέουμε το άτομο μ΄αυτά που το περιβάλλουν αλλά και να συγκεκριμενοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Έτσι η θέση του Ερμή μας δίνει πολλαπλές πληροφορίες. Μας μιλάει ανάλογα με τη θέση του στους οίκους γιά τη ικανότητα αυτοπαρουσίασης, επικοινωνίας αλλά και την ικανότητα προσαρμογής, καθαρισμού και έκφρασης των συναισθημάτων του. Εδώ μιά υπενθύμιση και διευκρίνηση ταυτόχρονα. Ο τρόπος αυτός που παρουσιάζουμε τις λειτουργίες που εκφράζουν οι πλανήτες είναι ιεραρχικός και έχει απόλυτη σημασία η σειρά με την οποία προχωράμε.

Έτσι η θέση της Αφροδίτης στους οίκους μας μιλάει γιά την ικανότητα να φτιάχνει το άτομο ένα χώρο μέσα στον οποίο νοιώθει ασφαλές, να εξασφαλίζεται, να αποκτά προσωπική αξία αλλά και να έρχεται σ΄ επαφή μ΄άλλους, να συνδέεται, να βρίσκει νέες ιδέες.

Η θέση του Άρη στους οίκους δείχνει τον χώρο που το άτομο αυτοεπιβεβαιώνεται, που εκφράζει την ορμητικότητα του, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Έχοντας λοιπόν δει όλες αυτές τις λειτουργίες φτάνουμε πιά στη φάση όπου η θέση του Δία στους οίκους δείχνει τον χώρο που το άτομο επεκτείνεται, επιτυγχάνει, κατανοεί τις λειτουργίες των πραγμάτων γύρω του.

Η θέση του Κρόνου στους οίκους είναι αυτή που μιλάει γιά τον χώρο όπου το άτομο πρέπει να οργανωθεί, να βάλει συγκεκριμένα όρια δράσης και επέκτασης, να κανονίσει τον συγκεκριμένο χώρο.

Περνάμε τώρα στον πλανήτη Ουρανό και στη θέση του στους οίκους. Εδώ έχουμε, ανάλογα με την θέση του στους οίκους, τον χώρο που το άτομο μπορεί να βισει την ελευθερία, να ξεκινήσει ν΄απελευθερώνεται, να ανακαλύπτει, να εφευρίσκει.

Η θέση του Ποσειδώνα στους οίκους μας δείχνει τον χώρο, που το άτομο ξεπερνά τους περιορισμούς που του επιβάλει η προσαρμογή στις συνθήκκες, που καθορίζει τις ιδέες του αλλά και τις διαφοροποιεί, που γενικότερα υπερβαίνει και αποφεύγει περιορισμούς και εξαναγκασμούς.

Τέλος η θέση του Πλούτωνα στους οίκους δείχνει, που το άτομο αποκτά και αναπτύσσει την ικανότητα να μετασχηματίζεται, να δημιουργεί συστήματα και να τα θέτει σ΄εφαρμογή και να δένεται ειδικότερα με ιδέες και άτομα.

Στον παραπάνω ιεραρχικό τρόπο ανάλυσης μένει να εξηγήσουμε πιό συγκεκριμένα την σημασία που έχει η προέλευση ενός πλανήτη ή αστρικού σώματος, δηλαδή να εξετάσουμε που είναι κυρίαρχοι οι πλανήτες (ποιών σπιτιών οι κορυφές βρίσκονται σε συγκεκριμένα  ζώδια των οποίων οι πλανήτες είναι κυρίαρχοι). Ποιά είναι λοιπόν η σημασία της προέλευσης ενός πλανήτη;

Μας δείχνει το χώρο που το άτομο αυτό θα λειτουργήσει με τον τρόπο που περιγράφει το ζώδιο, αφού όμως πραγματοποιήσει εκείνο που υποδεικνύει η θέση του κυρίαρχου πλανήτη (του κυρίαρχου του ζωδίου που βρίσκεται στην κορυφή του σπιτιού).

Άς συνοψίσουμε πάλι:

 Οι πλανήτες αναφέρονται στους ωρολογιακούς μηχανισμούς των λειτουργιών που αντιπροσωπεύονται από τους οίκους και τα ζώδια.

Είναι ακόμα αυτοί, που μέσω της κίνησης τους, δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθούμε την εξελικτική πορεία ενός ατόμου μέσα απ΄το γενεθλιακό ωροσκόπιο με την βοήθεια της τεχνικής πρόβλεψης ,αυτής των διελεύσεων. Μ΄αυτή θα ασχοληθούμε αργότερα αφού πρώτα με την βοήθεια παραδειγμάτων κάνουμε κατανοητή την διαδικασία ανάλυσης αλλά και σύνθεσης του γενεθλιακού ωροσκοπίου.